LOGISTYCY Z 3 TL NA PRAKTYKACH W PLYMOUTH W WIELKIEJ BRYTANII


Już po raz drugi młodzież naszej szkoły wzięła udział w praktykach zawodowych w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Praktyka ta jest elementem realizowanego przez szkołę dużego projektu: „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim” współfinansowanego przez Unię Europejską. Tym razem w terminie w od 03 do 15 XI 2014 dziesięcioro przyszłych logistyków pod opieką nauczycielki Grażyny Rachwalskiej zdobywało doświadczenie w swoim zawodzie w takich miejscach pracy jak: British Heart Foundation, The Range, Palladium Building Supplies czy Efficient Lighting. W trakcie pobytu w Plymouth wszyscy uczestnicy stażu zagranicznego otoczeni zostali troskliwą opieką pani Małgorzaty Kuklińskiej – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego „Europa Training” oraz osób nadzorujących przebieg praktyk: pani Kay Tanner oraz pana Steve Kerswill. Przyszli logistycy zapoznali się z angielskimi standardami w zakresie technologii i jakości wykonywania różnych usług logistycznych. Poznali oni typowe dla Anglii wyposażenie stanowisk pracy, nowoczesne narzędzia i urządzenia. Ponadto zdobyli wiedzę na temat dokumentacji transportowo – spedycyjnej, planowania zaopatrzenia magazynowego oraz przygotowania towaru do dystrybucji. Uczniowie stażyści poznali również różne procedury obowiązujące przy wykonaniu określonych obowiązków zawodowych, w tym także wynikających z przepisów BHP. Podczas trwania projektu uczniowie mieli możliwość obcowania z kulturą kraju anglojęzycznego, a w konsekwencji mieli szansę poznać zwyczaje, zasady funkcjonowania i życia w Wielkiej Brytanii. Młodzież uczestniczyła w wielu świętach angielskich przypadających w listopadzie: Guy Fawkes Night, Remembrance Day czy Starting Christmas Lights. Uczniowie poznali życie codzienne Brytyjczyków mieszkając u rodzin goszczących, jedli tradycyjne potrawy angielskie, korzystali z publicznych środków transportu używając przy tym kart „buss pass”. Uczestniczyli oni także w jednym z najpopularniejszych sposobów angielskiego spędzania czasu wolnego noszącego nazwę bowling. Weekend był czasem zwiedzania Plymouth, co pozwoliło logistykom na poznanie historycznych walorów tego miasta. Mieli też okazję spróbować lokalnych specjałów „English cream tea” czyli tradycyjnych ciastek angielskich oraz podziwiać jedno z największych oceanariów w Anglii „Plymouth Marine Aquarium”. Podczas stażu uczniowie mogli pogłębiać swoje umiejętności językowe – zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym, między innymi rozmawiając w języku angielskim z rodzinami goszczącymi czy organizatorami stażu. Po zakończeniu praktyk uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające realizację staży wystawionych przez instytucję partnerską. Usłyszeli też liczne słowa uznania zarówno ze strony pracodawców, rodzin goszczących jak i organizatorów stażu. Liczne pochwały dotyczyły bardzo dobrego przygotowania językowego uczniów oraz wzorowej postawy podczas całego trwania stażu. Młodzi logistycy wyrażali również ogromne zadowolenie i wdzięczność wobec tych, którzy sprawili, że uczniowie mogli nabyć umiejętności zawodowe oraz pozyskać wiedzę i umiejętności praktyczne a także udoskonalić swoje kompetencje językowe i kulturowe.

EKONOMIK - TWOJA DROGA DO KARIERY


W listopadzie Nasza Szkoła kontynuowała rozpoczętą w ubiegłym roku szkolnym realizację projektu edukacyjnego „EKONOMIK – TWOJA DROGA DO KARIERY”. Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych i ma na celu pomoc młodzieży w rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych. Założeniem projektu było wskazanie młodym ludziom sposobów odnalezienia się na rynku pracy. W ramach projektu gimnazjaliści wzięli udział w innowacyjnych warsztatach ekonomicznych ”Small Business” oraz w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości, logistyki i transportu „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”. Dla przybyłych gości odbyły się także warsztaty strzeleckie, zajęcia sportowe COMANNDO FIT oraz musztra paradna. Jak do tej pory w projekcie wzięły udział cztery szkoły gimnazjalne: Gimnzjum Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim, Gimnazjum w Sieroszewicach, Gimnazjum w Wierzbnie i Gimnazjum w Granowcu.

KLASA II TH/TL W TEATRZE


„Zaprosiłem tu panów w celu zakomunikowania im arcyniemiłej nowiny: jedzie do nas rewizor." - tymi słowami rozpoczyna się ponadczasowa komedia Mikołaja Gogola, na której do rozpuku śmiała się klasa II TH/TL.
21 listopada zespół kaliskiego teatru arcysprawnie wprawił Gogolowską machinę w ruch i pozwolił widzom na dobrą zabawę! Sztuka Mikołaja Gogola "Rewizor" od niemal 200 lat pozostaje społecznym lustrem, w którym wciąż warto się przejrzeć, a dzięki temu przyjrzeć relacjom władzy i poddaństwa oraz maskom, jakie nakładamy prowadząc nieustanną grę o lepszą pozycję i uznanie w oczach innych.
Pomysłodawczynią i organizatorką wyjazdu do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu była wychowawczyni klasy 2 TH/TL - Ewa Kalinowska.

DZIEŃ BEZ PAPIEROSA W EKONOMIKU


Ekonomik fajna sprawa, tutaj palić nie wypada!!!
Jak, co roku, w trzeci czwartek listopada 20. 11. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bez Papierosa.
Przedstawiciele klas II na każdym korytarzu podczas długiej przerwy rozdawali ulotki dotyczące szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm człowieka. Przygotowanie ulotek było zadaniem każdej klasy II. Uczennice klasy II b i II c odpowiednio przebrane informowały o tym wydarzeniu wszystkie klasy odwiedzając je w czasie lekcji. Dziewczyny przebrane były za papierosa, któremu towarzyszyła śmierć w wymownym czarnym stroju, z nieodzownym atrybutem śmierci - kosą. Młodzież otrzymała wiele informacji dotyczących szkodliwego i rakotwórczego wpływu nikotyny, substancji smolistych i środków chemicznych zawartych w papierosie.
Niewielu wie, że ilość nikotyny wyciśnięta z dwóch papierosów jest dla człowieka dawką śmiertelną. Tylko dlatego, że część jej zawartości ulatnia się z dymem, człowiek palący papierosy żyje. Niestety nagromadzenie w organiźmie substancji kancerogennych wywołuje choroby nowotworowe u palaczy. Dlatego lepiej być wolnym i nie pozwolić, by cokolwiek nas zniewoliło.
W listopadzie klasy I i II zobowiązane zostały również do wykonania plakatów promujących modę na niepalenie. Z prac tych zostanie przygotowana wystawa.

MISTRZOWIE STRATEGII W EKONOMIKU


Już 29 listopada na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych odbędą  się zawody szachowe DGCS OPEN VI Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców w Szachach „Przedsiębiorcy – mistrzowie strategii”.  Do naszej szkoły zawita czołówka Polskich Szachistów. Organizacja imprezy tak wysokiej rangi jest możliwa dzięki podpisaniu współpracy z firmą DGCS S.A. Podczas imprezy zaplanowane zostały dodatkowe atrakcje w postaci występów artystycznych utalentowanej młodzieży Ekonomika oraz wystawa poświęcona szachistom związanym z Naszą szkołą.

EKONOMICZNY AKCENT W PAT


Dominika Muszyńska – uczennica klasy I TL/TH reprezentowała Ostrowską Grupę PaT „Uzależnieni od Teatru” na Gali Finałowej, która odbyła się w „Scenie na Pietrze” Poznańskiej Estrady. Młodzież zaprezentowała swój premierowy spektakl, a na widowni zasiadły bardzo zacne osobistości - Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska , Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji, insp. dr Rafał Batkowski oraz młodzież z całej Wielkopolski. Punktem kulminacyjnym spotkania był przemarsz młodzieży na czele z założycielem PaT-u Grzegorzem Jachem na Poznański rynek. Spotkanie zakończył hymn PaT-u oraz wspólny taniec belgijki.

PRAKTYKI ZAWODOWE W HILDBURGHAUSEN


W dniach od 19.10 - 31.10.2014 roku szesnastu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim wzięło udział w zagranicznych praktykach zawodowych realizowanych przez FRSE w ramach projektu „Europejskie staże zawodowe uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie”.Dwutygodniowe praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Hildburghausen w Turyngii w Niemczech młodzież klas trzecich Technikum Ekonomicznego ucząca się w zawodzie technik ekonomista odbywała pod opieką nauczycieli Izabeli Ryzińskiej-Dolaty oraz Karoliny Florek - Tyburskiej.

COMMANDO FIT


Uczniowie klas prawno-policyjnych trenowali pod okiem Instruktora Grupy Realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, trenera sztuk walki Jacka Baury IV dan karate shotokan oraz nauczyciela wychowania fizycznego Marty Libudzic.  Podczas treningu odbył się pokaz Specjalnej Grupy Interwencyjnej Policji. Ten punkt programu cieszył się szczególną uwagą uczniów, którzy mieli możliwość doświadczyć pracy policjantów na własnej skórze. Celem treningu była nauka i prezentacja funkcjonalnych form ruchu kształtujących sprawność fizyczną przyszłych kandydatów do służb mundurowych, które oparte zostały na najbardziej skutecznych elementach zaczerpniętych ze starych, europejskich i dalekowschodnich sztuk walki. 

MUZYCZNO - POETYCKIE ZADUSZKI


Wieczorem 4 listopada 2014 roku w ostrowskiej Konkatedrze, parafialnym kościele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, odbyły się muzyczno-poetyckie Zaduszki, inaugurujące obchody 90-lecia Szkoły. Ten uroczysty wieczór zadumy przygotowany został przez uczniów Ekonomika pod kierunkiem Małgorzaty Czaińskiej-Zawidzkiej i Wojciecha Burkietowicza.
Oprawę muzyczną uroczystości stanowiły kompozycje o charakterze funeralnym w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka.
Zaduszki poświęcone zostały wszystkim tym, którzy tworzyli historię powołanej przed 90-cioma laty Szkoły Handlowej Towarzystwa Kupców Chrześcijan w Ostrowie Wielkopolskim. W podniosłą atmosferę nostalgii, refleksji i wspomnień wprowadziły zebranych utwory poetyckie w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Młodzież Ekonomika przypomniała także niektóre sylwetki pedagogów, założycieli szkoły, jej absolwentów, uczniów i pracowników.
W przygotowanie muzyczno-poetyckich Zaduszek zaangażowali się: Mateusz Antczak, Marika Kempińska, Aneta Chałupnik, Dawid Leśniak, Daria Owsianik, Magdalena Bachmann, Marta Błaszczyk, Kinga Maciejewska, Klaudia Gancarska, Weronika Szczypkowska, Michał Modzelewski, Błażej Kasperski, Michał Grajek, Witek Marciniak, Paulina Mus, Natalia Poprawa, absolwent Rafał Piec.

JESTEŚMY TAM GDZIE NASZA DRUŻYNA


6 listopada zespół dziewczyn Naszego Ekonomika wygrał swój kolejny mecz w ramach rozgrywek powiatowych. Tym razem w szybkim tempie nie tracąc seta team ZSE pokonał IV LO. Dziewczyny miały bardzo duży doping stworzony przez Klub Wzorowego Kibica, który nie szczędząc gardeł przez cały mecz wspierał swoją drużynę. Gratulujemy dziewczynom oraz trenerowi! Do zobaczenia na kolejnym meczu.

WYNIKI I ETAPU VII OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ


31.10.2014 roku ogłoszono wyniki I etapu VII Olimpiady Logistycznej. Z sukcesem szkolne eliminacje przeszli uczniowie: Joanna Uciechowska, Michał Kosnowicz, Martyna Chlebowska, Bartosz Kulikowski, Damian Ziętkiewicz, Michał Grajek. W październikowym, pierwszym etapie olimpiady wzięło udział niemal 7,5 tys. uczniów z 285 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Rywalizacja na taką skalę, mobilizuje uczniów do nauki, a świadomość pokonania kilku tysięcy rówieśników dodaje im wiary we własne możliwości. Talent i ambicja procentują w przyszłości, nie tylko na studiach, ale i w pracy zawodowej. Kolejny do pokonania – etap okręgowy odbędzie się 5 grudnia w kilkunastu szkołach na terenie całej Polski. Najzdolniejsi spośród uczestników VII edycji spotkają się w finale, który odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki - 6 marca 2015 r.

EKONOMIK NA MECZU PUCHARU POLSKI


Mecz 1/8 Pucharu Polski pomiędzy Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski a zespołem Cracovii Kraków odbył się przy wielkim wsparciu kibiców. Wśród zagorzałych fanów biało-czerwonych znaleźli się kibice Naszej szkoły. Ostrowski zespół stoczył heroiczny bój, by dalej grać w Pucharze Polski. Przy dopingu który niósł się z trybun zawodnicy stwarzali wiele sytuacji podbramkowych. Ostrovia broniła się dzielnie, jednak, przed końcem pierwszej połowy straciła bramkę. Druga cześć meczu to szturm trzecioligowej Ostrovii na bramkę Cracovii, trafienia w słupek, poprzeczkę i wreszcie pada wymarzony gol. Po 90 minutach na tablicy był remis, i rozpoczęła się dogrywka. Niestety mimo waleczności i wspaniałego dopingu Ostrovia mecz przegrała, pozostawiając po sobie bardzo dobre wrażenie. III ligowy zespół już wcześniej wygrał z Ruchem Chorzów dzięki czemu zyskał grono nowych kibiców. Organizatorem wyjścia Ekonomika na mecz była mgr Ewa Papych – nauczyciel wychowania fizycznego.


Źródło zdjęć: https://www.facebook.com/ostrovia1909?ref=ts&fref=ts

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej


5 listopada ekonomiści Naszej szkoły przystąpili do kolejnej edycji olimpiady organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W bieżącym roku hasłem przewodnim konkursu jest „ Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”. Uczniowie przystępujący do olimpiady musieli znać odpowiedzi na podstawowe pytania : jakie zmiany zaszły w Polsce od 1989 roku, o czym mówiono podczas obrad Okrągłego Stołu, jaki plan wprowadził Balcerowicz, jaki był program stabilizacyjny mający na celu zrównoważenie rynku , dlaczego nastąpił gwałtowny wzrost cen.. Zawody miały charakter trzystopniowy: pytanie opisowe o charakterze ogólnym, zadanie z podstaw ekonomii oraz zestaw pytań testowych. Trzymamy kciuki za Naszych uczniów i czekamy na wyniki.

Stanisław Smoleń - Ambasador RP odwiedził Szkołę


24 października b.r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z doktorem nauk humanistycznych Ambasadorem RP w Iraku - Stanisławem Smoleniem.

Stanisław Smoleń jest absolwentem Zespołu Szkół Ekonomicznych. Ukończył Liceum Ekonomiczne w 1971 roku.
Inauguracji cyklu wykładów ze znanymi absolwentami Szkoły z okazji Jubileuszu 90-lecia ZSEdokonała Dyrektor Szkoły Beata Matuszczak, rozpoczynając tym samym spotkanie z Ambasadorem.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014


14 października 2014 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to okazja dla uczniów, aby złożyć życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując im za codzienną troskę, wyrozumiałość i pracę. Podczas uroczystości w szczególny sposób wyróżniono pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły, którym przyznano Nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków.

Zaproszenie


Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 23 października2014 roku o godzinie 17.00 w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych. Program zebrania w załączniku

Społeczna debata dotycząca bezpieczeństwa „Decydujmy wspólnie”


Uczniowie z klas IIId i IIIe oraz przedstawiciele klasy II b wzięli w minioną środę udział w społecznej debacie dotyczącej bezpieczeństwa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego. Wśród uczestników debaty byli też Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Dariusz Dymek. Zaproszenia Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniewa Raczaka, przyjęli m.in. Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak, samorządowcy, przedstawiciele wielu instytucji, młodzież szkolna i mieszkańcy powiatu. Debata pod hasłem „Decydujmy wspólnie" miała na celu poznanie potrzeb, a zarazem oczekiwań mieszkańców powiatu ostrowskiego w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak przedstawił w prezentacji multimedialnej aktualny stan bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu. Jednocześnie gospodarz spotkania przedstawił stan realizacji wniosków zgłoszonych w ubiegłorocznej debacie. Komendant Wojewódzki oraz reprezentujący Wojewodę Wielkopolskiego Dyrektor Dariusz Dymek w swoich wystąpieniach podkreślali wagę tego spotkania, które daje możliwość poznania problemów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców naszej społeczności. Zachęcali jednocześnie wszystkich uczestników spotkania do zadawania pytań i aktywnego udziału w debacie.

VII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ


10 października 2014 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do pierwszego etapu ogólnopolskiego konkursu wiedzy z dziedziny logistyki. Wśród 25 pytań w teście jednokrotnego wyboru dominowały zagadnienia dotyczące zapasów – to temat przewodnitegorocznej, siódmej edycji. Uczniowie,którzy swoją przyszłość wiążą z logistyką, rywalizują o najwyższe laury - cenne nagrody rzeczowe, praktyki i staże w renomowanych przedsiębiorstwach logistycznych, zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego oraz bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.Wszystkim uczestnikom olimpiady życzymy powodzenia i z niecierpliwością czekamy na wyniki I etapu.

LEKCJA W URZĘDZIE MIASTA


Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Jak złożyć wniosek o wpis do CEIDG? Co należy do kompetencji poszczególnych referatów? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań z zakresu wiedzy o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej szukali uczniowie klasy pierwszej technik logistyk, którzy odwiedzili Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Wizyta odbyła się w poniedziałek 6 października w ramach realizowanej z uczniami jednostki modułowej „ Podejmowanie działalności logistycznej”. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Marka Dziamskiego - kierownika Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej za poświęcony czas oraz duże zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie lekcji edukacyjnej.

Kolejne Pole Żonkilowe zakwitnie wiosną!


Cóż my wiemy o sobie, gdy tak idziemy drogą?
Zaśpieszeni i każdy w swoją stronę
A tam może wśród nocy
Ktoś przyzywa pomocy,
Czyjeś serce gdzieś w tłumie zagubione...


Żonkile – wiosenne kwiaty są międzynarodowym symbolem nadziei. Kampania „Pola Nadziei” pochodzi ze Szkocji, prowadzi ją organizacja Marie Curie Cancer Care z Edynburga. Pierwsza polska akcja żonkilowa odbyła się w Krakowie w roku 1998.
W Ostrowie Wlkp. pierwsze „Pole Żonkilowe” zakwitło wiosną 2006 roku. Następne w kolejnych latach. Żonkile kwitły przy pomniku Ojca Św. Jana Pawła II przy Kościele Św. Antoniego oraz Kościele Św. Pawła i przy Klasztorze o.o. Pasjonistów w Sadowiu.
Celem akcji jest promowanie opieki hospicyjno – paliatywnej oraz szerzenie misji opieki nad chorym w domu, zjednoczenie ludzi dobrej woli i otwartego serca do pomocy ciężko choremu oraz zbiórka funduszy na organizowanie opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
W tym roku Szkolne Koło Wolontariusza w naszej szkole podjęło inicjatywę posadzenia nowego „Żonkilowego Pola Nadziei” przy naszej szkole. Tak, jak od 6 już lat, pragniemy w sposób uroczysty zainicjować akcję solidaryzowania się uczniów i pracowników naszej szkoły z chorymi na choroby nowotworowe. Będziemy pamiętać również o tych, którzy z powodu tej choroby przeszli do wieczności. Żonkile posadziliśmy wzdłuż ulicy Głogowskiej. Ponad 200 cebul żonkilowych otrzymaliśmy od Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa, ponadto każda klasa była zobowiązana do przyniesienia 3 cebulek żonkilowych. Pierwsze cebule posadziły pani Irena Kasprzak – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych oraz panie dyrektor Beata Matuszczak i Dorota Jamińska. W uroczystości brały udział klasa Ia, IIc, IIIa oraz przewodniczący wszystkich klas.

Powiatowy Konkurs z okazji 75. Rocznicy Kampanii Wrześniowej


W dniu 3 października b.r w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych odbył się Powiatowy konkurs z okazji 75 rocznicy kampanii wrześniowej. Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowali : Michał Kosnowicz z III TL, Łukasz Kozupa z IV TL i Łukasz Kowalczyk z IV C. Cześć konkursowa składała się z 40 zadań. Uczniowie musieli wykazać się bardzo dużą znajomością nazwisk dowódców, miejsc i formacji wojskowych walczących we wrześniu 1939 roku. Pomimo dużej szczegółowości zagadnień Michał Kosnowicz z III TL zdobył III miejsce i wiele nagród książkowych. Nagrody wręczyli wicestarosta Tomasz Ławniczak i poseł na sejm Jan Dziedziczak.

Czołem szkoła!
Czołem prawnopolicyjni!


W dniach 22-23 września klasy pierwsze o profilu prawnopolicyjnym (Ib, Ic) wyjechały na biwak integracyjny do Antonina. Zasadniczym celem biwaku było wzajemne poznanie się uczniów, nawiązanie przyjacielskich kontaktów, integracja w grupie rówieśniczej oraz klasie. Celem dodatkowym było przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności przydatnych podczas funkcjonowania w klasie o profilu prawnopolicyjnym, a także przedstawienie zalet współdziałania w grupie. Czas organizowała wykwalifikowana kadra instruktorów poszczególnych form rekreacji: strzelectwa, paintballa, pierwszej pomocy, samoobrony. Instruktorzy to osoby o wieloletnim doświadczeniu w pracy z młodzieżą, z uprawnieniami państwowymi do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Program został zrealizowany z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa i dopasowany do wieku oraz stanu psychofizycznego uczestników. Młodzież spisała się znakomicie, byli bardzo przyjaźnie nastawieni w stosunku do siebie nawzajem, a także do instruktorów prowadzących zajęcia. Z entuzjazmem brali udział we wszystkich zajęciach sprawnościowych, przy czym wykazali się ogromną dojrzałością i zdyscyplinowaniem (jak przystało na prawnopolicyjnych!). Uczniowie brali udział w paintballu, w zawodach sprawnościowych, zajęciach w terenie, w grach na orientację połączoną z wykonywaniem zadań logiczno-sprawnościowych, zajęciach z samoobrony i technik interwencyjnych. Czas uczestników wyjazdu zajęty był różnorodnymi zadaniami integracyjnymi (często o charakterze survivalowym), które pod przykrywką ekscytującej zabawy uczą wielu pozytywnych zachowań i integrują klasę. Oczywiście była także część rozrywkowa w postaci karaoke i tańców. Wszystkie zajęcia bardzo dobrze przygotowane i prowadzone przez instruktorów, którzy wykazali się zaangażowaniem i profesjonalizmem. Podsumowaniem biwaku było wspólne ognisko z kiełbaskami. Ciekawie przygotowany program, miła atmosfera sprawiła, że uczestnicy biwaku byli bardzo zadowoleni i chętnie deklarowali chęć wyjazdu w następnym roku. Nie straszny był im deszcz i słota! Prawnopolicyjni, dobra robota!
Opiekunowie: Anna Matuszak, Joanna Kupczyk, Anna Kupczyk
A co na to nasi obozowicze:
To były tylko dwa dni, czas o wiele za krótki, ale za to bardzo emocjonujące chwile. Dzięki temu biwakowi zintegrowaliśmy się, zżyliśmy ze sobą, lepiej nawzajem poznaliśmy. Niech żałują Ci co nie pojechali. Mówiąc po naszemu było „mega dobrze”. Pragniemy podziękować za dobrą zabawę i pouczające przeżycia organizatorom, instruktorom i opiekunom. Mimo, że niektóre z zadań wymagały wysiłku fizycznego i niekonwencjonalnych działań, cały czas mieliśmy poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu. Wyrażamy nadzieję, że z Waszym poczuciem humoru i bezpretensjonalnym traktowaniem wszystkich uczestników biwaku będziemy mieli okazję i przyjemność spotkać się jeszcze w przyszłości – co zaaprobują nasi zatroskani Rodzice, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne (w co głęboko wierzymy!), biorąc pod uwagę szczytne cele naszego wszechstronnego rozwoju.

Szczególne podziękowania dla Pana Porucznika oraz Joachima (Joshim zwanego) za:
 • pompki za karę
 • naruszanie naszej prywatności zwanej „troską o sen”
 • manewry mające poprawić naszą sprawność fizyczną
 • odkrycie talentów karaoke
 • taniec belgijski
 • wieczór z gitarą
 • karygodny terror „ciszą nocną” zwany
 • zachowanie zimnej krwi podczas paintballu w deszczu i słocie, w ciemności i błocie
 • pyszne kiełbaski przy ognisku
 • waszą pasję i zaangażowanie
 • poczucie bezpieczeństwa i dobry humor.

Wróciliśmy bogatsi o bezcenne doświadczenia i wspomnienia, co nie byłoby możliwe bez Waszej pomocy, pracy i entuzjazmu.
Dziękujemy za serdeczność, profesjonalizm i zaangażowanie.
Z nadzieją na więcej równie atrakcyjnych przeżyć uczniowie klasy Ib i Ic.