AKTUALNOŚCi

ZAPROSZENIE NA MUZYCZNO-POETYCKIE ZADUSZKI


Zaproszenie

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 23 października2014 roku o godzinie 17.00 w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych. Program zebrania w załączniku

| 2014-10-07|ZSE |


AMBASADOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W NASZEJ SZKOLE

24 października 2014 roku od godziny 10.00 w naszej szkole będziemy gościć Stanisława Smolenia – Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
To wydarzenie inauguruje cykl spotkań ze słynnymi absolwentami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim w ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia Szkoły.
Ambasador Stanisław Smoleń ukończył Liceum Ekonomiczne w Ostrowie w roku 1971. Kształcił się w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tytuł magistra stosunków międzynarodowych uzyskał w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Moskwie na Wydziale Języków Hindi i Urdu w roku 1977. Język i literaturę perską poznawał na uniwersytecie w Kabulu w latach 1979 – 1980. Ukończył Studium Podyplomowe Służby Zagranicznej przy PISM w 1983 r. Był stypendystą Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Doktoryzował się w Akademii Dyplomatycznej w Moskwie w roku 1990. Od roku 2004 urzędnik służby cywilnej. W MSZ pracuje od roku 1977. W ciągu ponad 30 lat nieprzerwanej pracy w resorcie przeszedł kolejne szczeble rozwoju zawodowego, zarówno w centrali, jak i na placówkach zagranicznych, uzyskując stopień dyplomatyczny ambasadora tytularnego. W centrali pracował na stanowiskach eksperckich do spraw Azji Południowej. Od 1991 roku związany z Bliskim Wschodem, od 2003 r. z problematyką iracką – pełnił m.in. funkcję zastępcy szefa Grupy Zadaniowej ds. Iraku, jednostki powołanej w MSZ do koordynacji polskiego zaangażowania wojskowo-cywilnego w Iraku. W latach 2005 – 2006 przewodniczył Zespołowi Doradczemu ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W 2008 roku krótko pracował w Departamencie Wschodnim, pełniąc funkcję naczelnika Wydziału Europy Wschodniej. Stanisław Smoleń pracował na placówkach dyplomatycznych w Kabulu, w Islamabadzie, a otwierał przedstawicielstwo dyplomatyczne w Sanie, czyli w Jemenie, i w Arabii Saudyjskiej. Przez rok pełnił funkcję doradcy politycznego przy Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe w Iraku. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Jesienią 2006 roku został skierowany do Bagdadu, aby objąć kierowanie placówką, po tym gdy ówczesny ambasador Ryszard Krystosik ze względu na stan zdrowia nie mógł już dalej pełnić tej funkcji. Wrócił ponownie do Bagdadu w roku 2008, po tym gdy ówczesny ambasador pan Edward Pietrzyk został poszkodowany w zamachu na jego życie. Od jesieni 2008 roku w Bagdadzie cały czas kierował placówką. Stanisław Smoleń zdał egzaminy państwowe z języków angielskiego, rosyjskiego, hindi i niemieckiego; na poziomie komunikatywnym posługuje się także językami francuskim, perskim i arabskim. W 2011 roku Stanisław Smoleń otrzymał oficjalną nominację na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Iraku. Funkcję sprawował do 2013 roku.

| 2014-10-19|M.Barczak-Zmyślona |


WIZYTA W FIRMIE RABEN ORAZ NA TERMINALU KONTENEROWYM CARGOSPED

16 października 2014 roku uczniowie klasy II i III technik logistyk wzięli udział w wycieczce zorganizowanej do firmy Raben w Gądkach oraz sąsiadującego terminala kontenerowego Cargosped. Wycieczkę rozpoczęto od wizyty w firmie Raben oferującej kompleksowe usługi logistyczne.W magazynach wysokiego składowania uczniowie mieli okazję przyjrzeć się bliżej pracy magazynierów oraz osób sterujących procesami logistycznymi. Mieli również możliwość dowiedzieć się więcej o logistyce kontraktowej ioferującej w tym zakresie szeroki wachlarz usług co-packing oraz co-manufacturing. Dalsza część wycieczki została zaplanowana na zwiedzanie terminala kontenerowego Cargosped. Na miejscu Dyrektor oddziału Pan Wojciech Słoma wyjaśnił jak przebiega proces załadunku i wyładunku kontenerów z platform kolejowych oraz jak wygląda codzienna praca na terminalu.| 2014-10-18|B.Mądrzak |


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014
PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z DGCS SA

14 października 2014 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to okazja dla uczniów, aby złożyć życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując im za codzienną troskę, wyrozumiałość i pracę.
Podczas uroczystości w szczególny sposób wyróżniono pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły, którym przyznano Nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków.
Nagrodę Dyrektora w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali: Magdalena Andrzejewska, Danuta Bartosik, Magdalena Baum, Grażyna Biel, Zygmunt Boroch, Anna Burkietowicz, Wojciech Burkietowicz, Małgorzata Czaińska-Zawidzka, Jolanta Gąsior, Iwona Grzesiek, Dorota Jamińska, Lilla Korczewska, Anna Kupczyk, Dorota Łagosz, Jolanta Musialska, Zofia Świątkowska, Wiesława Walkowiak, Justyna Witek.
Uroczystość połączona została ze ślubowaniem klas pierwszych. Ślubowanie przeprowadziła Wicedyrektor Szkoły Dorota Jamińska.
Podczas uroczystości odbyło się również oficjalne zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego, w skład którego weszli: Dawid Leśniak (Przewodniczący Szkoły), Martyna Brymora (Zastępca Przewodniczącego Szkoły), Krystian Matysiak (Skarbnik Szkoły), Michał Modzelewski (Sekretarz Szkoły). Nowym opiekunem Samorządu Uczniowskiego została mgr Beata Misiek.
Uroczystość połączona została z podpisaniem umowy o współpracy z ogólnopolskim producentem oprogramowania dla firm oraz specjalistycznych aplikacji dla Biur Rachunkowych – firmą DGCS Spółką Akcyjną. Porozumienie zawarte zostało w celu tworzenia jak najlepszych warunków do poszerzania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów ZSE.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak, burmistrz Gminy i Miasta Raszków – Jacek Bartczak, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego Henryk Sztukowski, Prezes Zarządu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zenon Czysty, członek Zarządu DGCS Spółki Akcyjnej Tomasz Kolinka, Marketing Manager firmy DGCS S.A. Mateusz Karasiński, Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Grzmil.
Na uroczystości nie zabrakło również emerytowanych pracowników szkoły.
Za część artystyczną odpowiedzialni byli wychowawcy i uczniowie klas czwartych.
ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

| 2014-10-16|j.Witek |


Społeczna debata dotycząca bezpieczeństwa „Decydujmy wspólnie”

Uczniowie z klas IIId i IIIe oraz przedstawiciele klasy IIb wzięli w minioną środę udział w społecznej debacie dotyczącej bezpieczeństwa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego. Wśród uczestników debaty byli też Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Dariusz Dymek. Zaproszenia Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniewa Raczaka, przyjęli m.in. Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak, samorządowcy, przedstawiciele wielu instytucji, młodzież szkolna i mieszkańcy powiatu. Debata pod hasłem „Decydujmy wspólnie" miała na celu poznanie potrzeb, a zarazem oczekiwań mieszkańców powiatu ostrowskiego w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak przedstawił w prezentacji multimedialnej aktualny stan bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu. Jednocześnie gospodarz spotkania przedstawił stan realizacji wniosków zgłoszonych w ubiegłorocznej debacie. Komendant Wojewódzki oraz reprezentujący Wojewodę Wielkopolskiego Dyrektor Dariusz Dymek w swoich wystąpieniach podkreślali wagę tego spotkania, które daje możliwość poznania problemów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców naszej społeczności. Zachęcali jednocześnie wszystkich uczestników spotkania do zadawania pytań i aktywnego udziału w debacie.

| 2014-10-16|Ann Kupczyk |


VII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

10 października 2014 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do pierwszego etapu ogólnopolskiego konkursu wiedzy z dziedziny logistyki. Wśród 25 pytań w teście jednokrotnego wyboru dominowały zagadnienia dotyczące zapasów – to temat przewodnitegorocznej, siódmej edycji. Uczniowie,którzy swoją przyszłość wiążą z logistyką, rywalizują o najwyższe laury - cenne nagrody rzeczowe, praktyki i staże w renomowanych przedsiębiorstwach logistycznych, zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego oraz bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.Wszystkim uczestnikom olimpiady życzymy powodzenia i z niecierpliwością czekamy na wyniki I etapu.
| 2014-10-13|B.Mądrzak |


LEKCJA W URZĘDZIE MIASTA

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Jak złożyć wniosek o wpis do CEIDG? Co należy do kompetencji poszczególnych referatów? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań z zakresu wiedzy o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej szukali uczniowie klasy pierwszej technik logistyk, którzy odwiedzili Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Wizyta odbyła się w poniedziałek 6 października w ramach realizowanej z uczniami jednostki modułowej „ Podejmowanie działalności logistycznej”. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Marka Dziamskiego - kierownika Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej za poświęcony czas oraz duże zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie lekcji edukacyjnej.
| 2014-10-13|B.Mądrzak |


Kolejne Pole Żonkilowe zakwitnie wiosną!

Cóż my wiemy o sobie, gdy tak idziemy drogą?
Zaśpieszeni i każdy w swoją stronę
A tam może wśród nocy
Ktoś przyzywa pomocy,
Czyjeś serce gdzieś w tumie zagubione...
Żonkile – wiosenne kwiaty są międzynarodowym symbolem nadziei.
Kampania „Pola Nadziei” pochodzi ze Szkocji, prowadzi ją organizacja Marie Curie Cancer Care z Edynburga. Pierwsza polska akcja żonkilowa odbyła się w Krakowie w roku 1998.
W Ostrowie Wlkp. pierwsze „Pole Żonkilowe” zakwitło wiosną 2006 roku. Następne w kolejnych latach. Żonkile kwitły przy pomniku Ojca Św. Jana Pawła II przy Kościele Św. Antoniego oraz Kościele Św. Pawła i przy Klasztorze o.o. Pasjonistów w Sadowiu.
Celem akcji jest promowanie opieki hospicyjno – paliatywnej oraz szerzenie misji opieki nad chorym w domu, zjednoczenie ludzi dobrej woli i otwartego serca do pomocy ciężko choremu oraz zbiórka funduszy na organizowanie opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
W tym roku Szkolne Koło Wolontariusza w naszej szkole podjęło inicjatywę posadzenia nowego „Żonkilowego Pola Nadziei” przy naszej szkole. Tak, jak od 6 już lat, pragniemy w sposób uroczysty zainicjować akcję solidaryzowania się uczniów i pracowników naszej szkoły z chorymi na choroby nowotworowe. Będziemy pamiętać również o tych, którzy z powodu tej choroby przeszli do wieczności. Żonkile posadziliśmy wzdłuż ulicy Głogowskiej. Ponad 200 cebul żonkilowych otrzymaliśmy od Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa, ponadto każda klasa była zobowiązana do przyniesienia 3 cebulek żonkilowych. Pierwsze cebule posadziły pani Irena Kasprzak – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych oraz panie dyrektor Beata Matuszczak i Dorota Jamińska. W uroczystości brały udział klasa Ia, IIc, IIIa oraz przewodniczący wszystkich klas.
Zdjęcia z akcji sadzenia żonkili przy naszej szkole

| 2014-10-07|Anna Kupczyk |


Powiatowy Konkurs z okazji 75. Rocznicy Kampanii Wrześniowej

W dniu 3 października b.r w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych odbył się Powiatowy konkurs z okazji 75 rocznicy kampanii wrześniowej. Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowali : Michał Kosnowicz z III TL, Łukasz Kozupa z IV TL i Łukasz Kowalczyk z IV C. Cześć konkursowa składała się z 40 zadań. Uczniowie musieli wykazać się bardzo dużą znajomością nazwisk dowódców, miejsc i formacji wojskowych walczących we wrześniu 1939 roku. Pomimo dużej szczegółowości zagadnień Michał Kosnowicz z III TL zdobył III miejsce i wiele nagród książkowych. Nagrody wręczyli wicestarosta Tomasz Ławniczak i poseł na sejm Jan Dziedziczak.

| 2014-10-07|Anna Burkietowicz |


Czołem szkoła!
Czołem prawnopolicyjni!

W dniach 22-23 września klasy pierwsze o profilu prawnopolicyjnym (Ib, Ic) wyjechały na biwak integracyjny do Antonina. Zasadniczym celem biwaku było wzajemne poznanie się uczniów, nawiązanie przyjacielskich kontaktów, integracja w grupie rówieśniczej oraz klasie. Celem dodatkowym było przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności przydatnych podczas funkcjonowania w klasie o profilu prawnopolicyjnym, a także przedstawienie zalet współdziałania w grupie. Czas organizowała wykwalifikowana kadra instruktorów poszczególnych form rekreacji: strzelectwa, paintballa, pierwszej pomocy, samoobrony. Instruktorzy to osoby o wieloletnim doświadczeniu w pracy z młodzieżą, z uprawnieniami państwowymi do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Program został zrealizowany z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa i dopasowany do wieku oraz stanu psychofizycznego uczestników. Młodzież spisała się znakomicie, byli bardzo przyjaźnie nastawieni w stosunku do siebie nawzajem, a także do instruktorów prowadzących zajęcia. Z entuzjazmem brali udział we wszystkich zajęciach sprawnościowych, przy czym wykazali się ogromną dojrzałością i zdyscyplinowaniem (jak przystało na prawnopolicyjnych!). Uczniowie brali udział w paintballu, w zawodach sprawnościowych, zajęciach w terenie, w grach na orientację połączoną z wykonywaniem zadań logiczno-sprawnościowych, zajęciach z samoobrony i technik interwencyjnych. Czas uczestników wyjazdu zajęty był różnorodnymi zadaniami integracyjnymi (często o charakterze survivalowym), które pod przykrywką ekscytującej zabawy uczą wielu pozytywnych zachowań i integrują klasę. Oczywiście była także część rozrywkowa w postaci karaoke i tańców. Wszystkie zajęcia bardzo dobrze przygotowane i prowadzone przez instruktorów, którzy wykazali się zaangażowaniem i profesjonalizmem. Podsumowaniem biwaku było wspólne ognisko z kiełbaskami. Ciekawie przygotowany program, miła atmosfera sprawiła, że uczestnicy biwaku byli bardzo zadowoleni i chętnie deklarowali chęć wyjazdu w następnym roku. Nie straszny był im deszcz i słota! Prawnopolicyjni, dobra robota!
Opiekunowie: Anna Matuszak, Joanna Kupczyk, Anna Kupczyk
A co na to nasi obozowicze:
To były tylko dwa dni, czas o wiele za krótki, ale za to bardzo emocjonujące chwile. Dzięki temu biwakowi zintegrowaliśmy się, zżyliśmy ze sobą, lepiej nawzajem poznaliśmy. Niech żałują Ci co nie pojechali. Mówiąc po naszemu było „mega dobrze”. Pragniemy podziękować za dobrą zabawę i pouczające przeżycia organizatorom, instruktorom i opiekunom. Mimo, że niektóre z zadań wymagały wysiłku fizycznego i niekonwencjonalnych działań, cały czas mieliśmy poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu. Wyrażamy nadzieję, że z Waszym poczuciem humoru i bezpretensjonalnym traktowaniem wszystkich uczestników biwaku będziemy mieli okazję i przyjemność spotkać się jeszcze w przyszłości – co zaaprobują nasi zatroskani Rodzice, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne (w co głęboko wierzymy!), biorąc pod uwagę szczytne cele naszego wszechstronnego rozwoju.
Szczególne podziękowania dla Pana Porucznika oraz Joachima (Joshim zwanego) za:
• pompki za karę
• naruszanie naszej prywatności zwanej „troską o sen”
• manewry mające poprawić naszą sprawność fizyczną
• odkrycie talentów karaoke
• taniec belgijski
• wieczór z gitarą
• karygodny terror „ciszą nocną” zwany
• zachowanie zimnej krwi podczas paintballu w deszczu i słocie, w ciemności i błocie
• pyszne kiełbaski przy ognisku
• waszą pasję i zaangażowanie
• poczucie bezpieczeństwa i dobry humor.
Wróciliśmy bogatsi o bezcenne doświadczenia i wspomnienia, co nie byłoby możliwe bez Waszej pomocy, pracy i entuzjazmu.
Dziękujemy za serdeczność, profesjonalizm i zaangażowanie.
Z nadzieją na więcej równie atrakcyjnych przeżyć uczniowie klasy Ib i Ic
ZDJĘCIA Z BIWAKU

| 2014-10-06|Anna Matuszak |


Zebrania z rodzicami w dniu 25 września 2014 roku (czwartek)

Harmonogram spotkań:
godz. 17.00 - spotkanie wychowawców klas II, III TE oraz III ZSZ z rodzicami,
godz. 17.30 - spotkanie dyrektora i wychowawców klas maturalnych z rodzicami,
godz. 18.00 - spotkanie dyrektora i wychowawców klas pierwszych z rodzicami uczniów, ktorzy rozpoczęli naukę w ZSE,
godz. 18.30 - spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem oraz uchwalenie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Szkoły

Informacje na temat wymagań edukacyjnych znajdują sie w zakładce Wymagania edukacyjne

| 2014-09-22|Dyrekcja ZSE |


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 września 2014 roku o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej szkoły. Spotkania z wychowawcami klas odbędą się według harmonogramu zamieszczonego w załaczniku.

| 2014-08-26|Dyrekcja ZSE |


INFORMACJE DOTYCZACE EGZAMINU ZAWODOWEGO PTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODACH:
TECHNIK LOGISTYK-A.30 I TECHNIK EKONOMISTA-A.35

Komunikat Dyrektora ZSE dotyczący terminów egzaminów potwierdzajacych kwalifikację w zawodzie w sesji sierpień -wrzesień - październik


HARMONOGRAM EGZAMINU- część pisemna


HARMONOGRAM EGZAMINU - część praktyczna

PRZYDATNY LINK: www.oke.poznan.pl

| 2014-07-28|Dyrekcja ZSE |


UWAGA!
KANDYDACI I UCZNIOWIE KLAS O PROFILU PRAWNO-POLICYJNYM

We wrześniu br. odbędzie się dwudniowy biwak w bazie Hufca ZHP Chorzów w Kucobach k/Olesna. Ze szczegółowym planem wyjazdu można zapoznać w dołączonym pliku:
PLAN BIWAKU dla klas o profilu prawno-policyjnym

| 2014-07-02|Dyrekcja ZSE |