DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


14 października 2016 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Była to okazja dla uczniów, aby złożyć życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując im za codzienną troskę, wyrozumiałość i pracę.

Podczas uroczystości w szczególny sposób wyróżniono pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły, którym przyznano Nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków.
Nagrodę Dyrektora w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali: Dorota Jamińska, Danuta Bartosik, Magdalena Barczak-Zmyślona, Anna Burkietowicz, Krzysztof Cegła, Beata Mądrzak, Ewa Smektała, Beata Misiek, Magdalena Andrzejewska, Jolanta Musialska, Ewa Kalinowska, Marta Libudzic, Paweł Szczepaniak, Lilla Korczewska, Magdalena Baum, Henryka Nożyńska, Zygmunt Boroch.

Uroczystość połączona została ze ślubowaniem klas pierwszych.
Ślubowanie przeprowadziła Wicedyrektor Szkoły Dorota Jamińska.

Podczas uroczystości odbyło się również oficjalne zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego, w skład którego weszli: Sławomir Nowak (Przewodniczący Szkoły), Weronika Spalony (Zastępca Przewodniczącego Szkoły), Klaudia Pietrzykowska (Skarbnik Szkoły), Cezary Dera (Sekretarz Szkoły).


NASI LOGISTYCY NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W NIEMCZECH


Od dnia 3 października 2016 roku szesnastu uczniów z klas trzecich w zawodzie technik logistyk odbywa dwutygodniowe praktyki zawodowe w Hildburghausen w Niemczech.

Są one realizowane w ramach projektu „Europejskie staże uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego”.
Projekt jest wielką szansą dla uczniów na poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych.
Uczniowie podczas zajęć organizują procesy logistyczne, m.in. przyjmują towar do magazynu, dokonują jego identyfikacji i kontroli, przeprowadzają inwentaryzację stanu magazynu, tworzą dokumentację logistyczną. Przy wykorzystaniu technologii informatycznych stosują obliczenia przydatne do kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym.
Zdobyte umiejętności uczniowie prezentowali w rzeczywistych warunkach pracy w firmie logistycznej „Eschrich” w Zella-Mehlis.

Podczas stażu uczniowie poszerzają także swoje umiejętności językowe. Posługują się językiem niemieckim na co dzień, co wpływa na poprawę ich sprawności językowych.
Praktyki zagraniczne przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczniów o potrzebie dalszej nauki języka niemieckiego w celu poszerzenia perspektyw zawodowych.

Dla uczniów odbywających staż przygotowano bogaty program kulturowy. Zorganizowano wycieczkę po mieście Hildburghausen, górską wędrówkę na wieżę Bismarcka, wycieczki do miast: Erfurtu (stolicy Turyngii), Coburga oraz Meiningen.
Zaplanowano również wizyty w Muzeum Pojazdów oraz Muzeum Mleka.

autor artykułu: Marta Duczmal


WSB w ZSE


04 października br. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Warsztaty dotyczyły zasad savoir- vivre. Prowadzący w bardzo ciekawy sposób przedstawili zasady hierarchii obowiązujące na szczeblu towarzyskim oraz biznesowym.

Uczniowie ZSE uczestniczyli scenkach przedstawiających zasady wieku i płci.


PAŹDZIERNIKOWY APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH


3 października 2016 roku uczniowie klas prawno-policyjnych wzięli udział w comiesięcznym apelu mundurowym.

Apel mundurowy odbywa się zawsze w pierwszym roboczym dniu miesiąca.

Podczas apelu uczniowie klasy II b zaprezentowali swoje umiejętności, które zdobyli podczas warsztatów w Warszawie, prowadzonych przez instruktorów z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.


ŻONKILOWE POLE NADZIEI


W miniony poniedziałek, 3 października 2016 roku odbyła się uroczystość „Żonkilowe Pola Nadziei”.
Na przygotowanym wcześniej trawniku przy naszej szkole posadziliśmy 260 cebulek żonkilowych.
Szkolne Koło Wolontariusza współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa w Ostrowie Wlkp. kolejny raz włączyło się do akcji żonkilowych pól nadziei.
Oprócz członków Towarzystwa naszą uroczystość uświetniły swoją obecnością przedstawicielki Ostrowskiego Klubu „Amazonka”.

Żonkile – wiosenne kwiaty są międzynarodowym symbolem nadziei.
Kampania „Pola Nadziei” pochodzi ze Szkocji, prowadzi ją organizacja Marie Curie Cancer Care z Edynburga.
Pierwsza polska akcja żonkilowa odbyła się w Krakowie w roku 1998.
Celem akcji jest promowanie opieki hospicyjno – paliatywnej oraz szerzenie misji opieki nad chorym w domu, zjednoczenie ludzi dobrej woli i otwartego serca, a także organizowanie opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Przy naszej szkole, wzdłuż ulicy Głogowskiej pierwsze żonkilowe pole nadziei powstało 10.X.2008 roku. Młodzież naszej szkoły wraz z wolontariuszami z Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa posadziła wtedy 320 cebulek żonkilowych.
W dniu 3 października br. odnowiliśmy tę ideę solidaryzowania się z chorymi.
Wiosną przy naszej szkole zakwitną żółte kwiaty, by przypominać nie tylko uczniom, ale także przechodzącym i przejeżdżającym tędy ludziom o cierpiących z powodu choroby nowotworowej i o osobach, które się nimi opiekują.

Będziemy pamiętać również o tych, którzy z powodu tej choroby przeszli do wieczności.
I właśnie rozważania o śmierci i sposób mówienia o niej i pogodzenia się z czymś, co nieuchronne, były myślą przewodnią tegorocznej uroczystości.
Do refleksji nad tym tematem posłużyły fragmenty książki Erica – Emmanuela Schmitta pt. „Oskar i pani Róża”. W rolę Oskara wcielił się Jakub Kryś z klasy Ib, a fragmenty cioci Róży przedstawiła Marika z klasy IVa.
Teksty z Księgi Mądrości przedstawiły Marlena Lisiak oraz Sandra Kostera z klasy Ia. W całość wprowadziła Wioletta Kurek (również z klasy Ia).
W programie artystycznym usłyszeliśmy też piosenki w wykonaniu uczniów klasy Ia – Julia Junak w utworze zespołu Dżem „Do kołyski” oraz uczniowie z klasy I tl Patrycja Tyrała z piosenką Mieczysława Szcześniaka „O niebo lepiej” oraz duet Kamila Karolewska i Szymon Muszyński w utworze Grzegorza Hyżego „Na chwilę”.

Słowo poetyckie i czar muzyki uprzyjemnił widowni to wydarzenie i myślę, że pozwolił napełnić się nadzieją, że warto żyć pomagając innym.

Uroczystość przygotowały pani Beata Misiek – nauczycielka religii i pani Anna Kupczyk – pedagog szkolny i koordynator Szkolnego Koła Wolontariusza.


CZAS ZAWODOWCÓW BIS- WIELKOPOLSKA ZAWODOWASZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA


Kolejny raz nasza szkoła weźmie udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.
W ramach prjektu przewiduje się następujące formy wsparcia :
płatne staże dla uczniów,
zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,
doposażenie placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego,
dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.
Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczący w projekcie będą miały okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.
Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, w tym środki budżetu państwa (5%). Pozostałą kwotę, stanowiącą 10% wartości projektu, stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Strona Internetowa: www.zawodowcy.org

SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ


26 września 2016 roku w blasku promieni słonecznych odbył się Szkolny Turniej Piłki Siatkowej.
Inicjatorami sportowego przedsięwzięcia i głównymi sędziami turnieju byli: nauczycielka przedmiotów zawodowych Wiesława Walkowiak i nauczyciel wychowania fizycznego Artur Włodarczyk.
Zwycięzcy w kategorii chłopców:

I miejsce - chłopcy z klasy IV B
II miejsce - chłopcy z klasy IV TLH
III miejsce - chłopcy z klasy I TL

Zwyciężczynie w kategorii dziewcząt:

I miejsce - dziewczęta z klasy III A
II miejsce - dziewczęta z klasy III TL
III miejsce - dziewczęta z klasy II A

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY, A WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TURNIEJU DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I SPORTOWĄ RYWALIZACJĘ!


KLASA PRAWNO-POLICYJNA W WARSZAWIE


23 września 2016 roku grupa uczniów z klasy II prawno-policyjnej brała udział w warsztatach z „Regulaminu musztry” i „Ceremoniału wojskowego”.
Warsztaty zorganizowne zostały w ramach programu szkolenia przewidzianego dla klas mundurowych pod patronatem MON.
Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie.

Początki były trudne...Odliczanie...Równanie...Lewa noga... Prawa noga...Oddawanie honoru...Te zwroty sprawiały uczniom wiele kłopotu.
Po paru godzinach mozolnej pracy pod okiem instruktora, efekt końcowy był zadawalający.
Szkolenie zakończyło się defiladą przy muzyce marszowej.
Uczniowie mieli okazję poznać historię Batalionu Reprezentacyjnego, zwiedzili salę tradycji oraz Grób Nieznanego Żołnierza.

Uczestnicy warsztatów narzekali na zmęczenie, ale deklarowali ogromne zadowolenie z możliwości udziału w warsztatch.
Opiekunem uczniów podczas wycieczki przedmiotowej był nauczyciel edukacji prawno-policyjnej Czesław Skoniecki.


INAUGURACJA ŻONKILOWYCH PÓL NADZIEI


23 września br. uczniowie klasy I TL wraz z pedagogiem szkolnym Anną Kupczyk i nauczycielką religii Beatą Misiek wzięli udział w inauguracji Żonkilowych Pól Nadziei, sadząc żonkile przed Urzędem Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.
Żonkil to symbol nadziei i solidaryzowania się z osobami chorymi na choroby nowotworowe i tymi, którzy się nimi opiekują.
Akcja ta jest organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa w Ostrowie Wlkp.,br>
Żonkile – wiosenne kwiaty są międzynarodowym symbolem nadziei.
Kampania „Pola Nadziei” pochodzi ze Szkocji, prowadzi ją organizacja Marie Curie Cancer Care z Edynburga.
Pierwsza polska akcja żonkilowa odbyła się w Krakowie w roku 1998.
W Ostrowie Wielkopolskim pierwsze „Pole Żonkilowe” zakwitło wiosną 2006 roku. Następne w kolejnych latach. Żonkile kwitły przy pomniku Ojca Św. Jana Pawła II przy Kościele Św. Antoniego oraz przy Kościele Św. Pawła i przy Klasztorze o.o. Pasjonistów w Sadowiu.

Celem akcji jest promowanie opieki hospicyjno – paliatywnej oraz szerzenie misji opieki nad chorym w domu, zjednoczenie ludzi dobrej woli i otwartego serca do pomocy ciężko choremu oraz zbiórka funduszy na organizowanie opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

W tym roku Szkolne Koło Wolontariusza w naszej szkole podejmuje inicjatywę posadzenia „Żonkilowego Pola Nadziei” wzdłuż ulicy Głogowskiej.
Wydarzenie to będzie miało miejsce 3 października br.


"SEKRET" - PROFILAKTYCZNY SPEKTAKL TEATRALNY


W trzecim tygodniu września klasa IIIa pod opieką pedagoga szkolnego Anny Kupczyk uczestniczyła w spektaklu "Sekret".
Przedstawienie miało miejsce w Ostrowskim Centrum Kultury.
Spektakl został zrealizowany w ramach działań ogólnopolskiego programu Profilaktyka a Ty.
Autorem scenariusza jest Grzegorz Jach -policjant, który jest pomysłodawcą i twórcą programu Profilaktyka a Ty. Charyzmatyczny pan Grzegorz przed premierą chodząc po widowni, zadawał młodym ludziom pytanie, co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki? Jakie jest Twoje stanowisko w tej kwestii? Jak zachowałbyś się, gdyby Twój kolega miał problem?
Młodzi ludzie zgromadzeni na widowni zmuszeni zostali do refleksji, nikt nie wyszedł z sali obojętny.
Przedstawienie w reżyserii pana Grzegorza Jacha wzbudziło zainteresowanie. Wszyscy dowiedzieli się, że nie muszą tak biec, że "wyścig szczurów" może prowadzić do klęski, że bardzo ważne są relacje międzyludzkie. I co najważniejsze, że każdy z nas ma swój skarb – bijące serce i każdy jest panem swojego świata.
Oby więcej takich działań z młodzieżą i dla młodzieży.

XXX OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ - ZAPISY


Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: "Państwo a gospodarka".
Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.
Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja również wyłanianiu utalentowanej młodziezy do szkół wyższych.

Dla laureatów Olimpiady przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.
Wśród nagród znajduja się także stypendia naukowe oraz wyjazdy zagraniczne.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycjiznajdują się na stronie internetowej Olimpiady: owe.pte.pl - zakładka "Bieżąca edycja".

Chętne do udziału w Olimpiadzie osoby, proszone są o zgłoszenie się do koordynatorek Olimpiady: Pani Grażyny Biel lub Pani Mileny Kulas w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2016 roku.


DZIEŃ SYBIRAKA


W sobotę, 17 września 2016 r. w przy obelisku poświęconym pamięci Sybiraków sąsiadującym z naszą szkołą odbyły się obchody Dnia Sybiraka.
W 77. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę przy Pomniku Sybiraków licznie zgromadziły się poczty sztandarowe, delegacje kombatantów, służby mundurowe, władze samorządowe miasta i powiatu, młodzież szkolna oraz przedstawiciele ostrowskich kibiców.
W rocznicę Golgoty Wschodu ks. kanonik Krzysztof Nojman odmówił modlitwę za poległych i zamordowanych na nieludzkiej ziemi.
Tradycyjnie odbył się również Apel Poległych.
Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
Po oficjalnej części obchodów w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się przejmujący program artystyczny, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich.
W przygotowanie uroczystości zaangażowanych zostało również troje naszych uczniów: Klaudia Gabryelczyk z klasy III TL (wokal) oraz Maciej Janas z klasy III TLH i Daniel Nowakowski z klasy III A.


APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH - WRZESIEŃ 2016KOMUNIKAT DYREKCJI


KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW , KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO W SIERPNIU 2016
Wydawanie przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjnych świadectw dojrzałości z poprawkowego egzaminu maturalnego od dnia dzisiejszego tj. 12.09.2016 od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCHKOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH


Do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2017 przystępują następujące klasy:
- IV a, IV b, IV c – kwalifikacja A.36
- III a – kwalifikacja A.35
-IV TL/TH – kwalifikacja A.32 i kwalifikacja A.22

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2017 należy złożyć u kierownika szkolenia praktycznego najpóźniej do 09 września 2017 r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


1 września 2016 roku dyrektor szkoły Beata Matuszczak, krótką przemową zainaugurowała nowy rok szkolny 2016/2017.
Pani dyrektor powitała wszystkich uczniów i nauczycieli ZSE po wakacjach i przedstawiła wszystkim plan pracy szkoły na najbliższe 10 miesięcy.
Podczas uroczystości głos zabrała również przedstawicielka Samorzadu Uczniowskiego Laura Wawrzyniak, która w imieniu całej społeczności uczniowskiej powiatała Dyrekcję, grono pedagogiczne i pracowników szkoły, życząc im wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. Słowa powitania skierowała również do tegorocznych pierwszoklasistów.

UWAGA ABSOLWENCI


Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się:
23.08.2016r. godzina 9.00 egzaminy pisemne
24.08.2016r. godzina 9.00 egzaminy ustne

SZKOŁA ZAOCZNA ZAPRASZA


Jeśli jesteś zainteresowany pracą w księgowości lub chcesz poszerzyć swoje kompetencje zdobywając zawód technika rachunkowości, zapraszamy do bezpłatnej nauki w Szkole Policealnej dla Dorosłych w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele . Program nauczania obejmuje tylko i wyłącznie przedmioty zawodowe związane z pracą w księgowości i pracą biurową.
UWAGA ABSOLWENCI Jeśli posiadasz dyplom technika ekonomisty, w ciagu zaledwie jednego roku ( dwóch semestrów) możesz zdobyć dyplom technika rachunkowości.
Dokumenty związane z naborem do szkoły dostępne są w zakładce REKRUTACJA-DOKUMENTY.
Wypełnioną dokumentację można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 29.
Termin składania dokumentów - 22 sierpnia 2016r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH I KURSY KWALIFIKACYJNE


Zapraszamy absolwentów szkół zawodowych do bezpłatnej nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ponadto prowadzimy bezpłatne KURSY KWALIFIKACYJNE DLA DOROSŁYCH w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Program nauczania obejmuje tylko przedmioty zawodowe związane z nabyciem kwalifikacji: - A.18 Prowadzenie sprzedaży, która uprawnia do zdobycia zawodu "sprzedawcy",
- A.22 Prowadzenie działalności handlowej, która uprawnia do zdobycia dyplomu technika handlowca.
Dokumenty związane z naborem do szkoły dostępne są w zakładce REKRUTACJA-DOKUMENTY.
Wypełnioną dokumentację można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 29.
Termin składania dokumentów - 22 sierpnia 2016r.

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 01 września 2016 roku o godzinie 9,00 w sali gimnastycznej szkoły.
Spotkania z wychowawcami klas odbędą się bezpośrednio po uroczystości według poniższego harmonogramu:
I a TE - mgr Magdalena Bogacka sala nr 1
I b TE - mgr Tomasz Stempniewicz sala nr 2
I TL - mgr inż. Wiesława Walkowiak sala nr 3
I TL/TH – mgr Edyta Strasburger-Chmielewska sala nr 8

II a TE - mgr Milena Kulas sala nr 16
II b TE - mgr Karolina Tyburska-Florek sala nr 5 c
II TL - mgr Beata Mądrzak sala nr 14

III a TE - mgr Iwona Grzesiek sala nr 11
III b TE - mgr inż. Ewa Kalinowska sala nr 6
III c TE - mgr Anna Matuszak sala nr 4
III TL - mgr Honorata Zwierz sala nr 5 b
III TL/TH – dr Anna Burkietowicz sala nr 23

IV a TE - mgr Małgorzata Czaińska-Zawidzka sala nr 20
IV b TE - mgr Magdalena Barczak-Zmyślona sala nr 18
IV c TE – mgr Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 12
IV TL/TH - mgr Kamila Sikorska sala nr 10

UWAGA PIERWSZOKLASIŚCI!


Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbędą się 31 sierpnia 2016 roku od godziny 9.00 do godziny 13.00.
W programie zajęć:
- spotkanie z Dyrektorem Szkoły,
- zajęcia z Wychowawcą i Pedagogiem szkolnym,
- gry i zabawy sportowe z Nauczycielami wychowania fizycznego.

Prosimy o zabranie strojów sportowych.

UWAGA MATURZYŚCI!


Termin składania oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym upływa 12 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT


Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po sesji maj – lipiec 2016 to:

26 sierpnia 2016 godz. 13.00WAKACYJNE STRZELANIE


W sobotę 25.06.2016 pierwszego dnia wakacji w Raszkowie na Strzelnicy Bractwa Kurkowego im. Księdza Kazimierza Jagielskiego w Raszkowie zorganizowany został trening oraz zawody strzeleckie – wielobój strzelecki z broni palnej sportowej „Powitanie Lata”.
Z naszej szkoły w zawodach startowały: Alicja Łopata, Anna Bukowska i Katarzyna Kaźmierczak wszystkie z klasy I TE ( ..teraz już z drugiej :).
Uczniowie strzelali na punkty z karabinu sportowego kbks oraz pistoletu bocznego zapłonu Margonin.
Po klasyfikacji, uczestnicy zawodów i treningu mięli okazję zapoznać się praktycznie z bronią, którą już widzieli w szkole uczniowie klas drugich o profilu prawno-policyjnym podczas spotkania z panem Tadeuszem Jagielskim - Prezesem Zarządu LOK w Ostrowie Wlkp.
Zawodnicy strzelali więc z pistoletu Walter P 99, potem poznali w działaniu karabin wojskowy czeskiej produkcji CZ SA vz.58 ( podobny do kałasznikowa), a na końcu wystrzelali po kilka naboi do stalowych tarcz ze strzelby samopowtarzalnej Bajkał MP – 155.

Nasze uczennice godnie i z dumą reprezentowały Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim zajmując drugie i trzecie miejsce w rywalizacji z uczniami II LO.
Drugie miejsce i srebrny medal zdobyła Alicja Łopata, a brązowy medal i trzecie miejsce Anna Bukowska.
Gratulujemy paniom, tym bardziej, że ich przeciwnikami byli sami mężczyźni.

Opiekunem uczestników i organizatorem zawodów był Paweł Foedke, sędzią głównym zawodów natomiast Tadeusz Jagielski.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016RAJD DO MICHAŁKOWA


Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się 20 czerwca 2016 r. pieszo do Michałkowa.
Rajd zaplanowany był w Szkolnym Programie Wychowawczym. ,br> Młodzież po pokonaniu 8 kilometrów dotarła do Michałkowa. Tam czekał na nas gril i inne atrakcje. Młodzież miała okazję pospacerować sobie w alkogoglach, które zaprezentowali zaproszeni na rajd policjanci. Alkogogle mają za zadanie pokazać, jak bardzo zaburzone jest spostrzeganie i ocena przestrzeni po spożyciu alkohol.
Uczniowie bawili się też świetnie podczas konkurencji sportowych przygotowanych przez nauczycieli w-fu. Najwięcej śmiechu przyniósł bieg z jajkiem, czy też w workach.

Na lotnisku Aeroklubu Ostrowskiego w hangarze szybowcowym, instruktor pan Roman Fałek opowiadał uczniom o zasadach pilotażu szybowcowego, wpływie stanu pogody na loty szybowcowe. Uczniowie dowiedzieli się również o możliwościach szybowców jako statków powietrznych, które latają bez użycia silnika, wykorzystując jedynie noszenia- prądy termiczne lub orograficzne (rodzaj prądu wznoszącego w atmosferze), zapoznali się także z różnymi typami szybowców stojących w hangarze i ich oprzyrządowaniem pokładowym.

FINALISTKI IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE


Uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych zostały Finalistkami IV Edycji Konkursu Wiedzy o Prawie, organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

W finale Konkursu udział wzięły: Paulina Chałupka z klasy III b zajmując miejsce X, Daria Raczak z klasy IV e – XIII miejsce oraz Anita Czubak z klasy III c – XIV miejsce.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz praktycznych umiejętności w języku prawniczym, szczególnie pisania, mówienia, argumentacji i przekonywania.

Finał konkursu składał się z dwóch etapów: rozwiązania zadania – problemów o tematyce prawnej oraz wystąpienia przed publicznością na wylosowany temat z dziedziny prawa.


PODRĘCZNIKI


Uwaga uczniowie!
Zestaw podręczników na rok 2016/2017 dostepny jest na stronie szkoły w zakładce SZKOŁA - PODRĘCZNIKI.

LIST RZECZNIKA PRAW UCZNIA


List do Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,
Już za kilka chwil opustoszeją mury Waszych szkół i pełni nowej wiedzy oraz doświadczeń rozpoczniecie upragnione wakacje.
Lato wyzwala wiele radości i energii. To okres, w którym Wasze prawo do wypoczynku i czasu wolnego, gwarantowane przez Konwencję o prawach dziecka, jest realizowane w sposób szczególny. Spędzacie więcej niż zazwyczaj czasu poza domem, dłużej pozostajecie bez opieki dorosłych.
Świetnie, prawda? Zgadzam się, to znakomita lekcja samodzielności, pod warunkiem jednak , że wszelkie wakacyjne aktywności będziecie podejmować odpowiedzialnie.
Beztroskie lato to wyjątkowy przywilej młodości. Przeżyjcie je wraz z bliskimi i przyjaciółmi, tymi na których możecie liczyć. Przewidujcie niebezpieczeństwa, podejmujcie wyłącznie mądre decyzje, nie dajcie się ponieść emocjom. Zaspakajajcie dziecięcą ciekawość, ale bez zbędnego ryzyka. Aktywnie uczestniczcie w życiu kulturalnym, artystycznym czy sportowym – to również jedno z waszych niezbywalnych praw. Korzystając z uroków wakacyjnej zabawy nie zapominajcie o poszanowaniu praw innych osób kolegów, rodziców, opiekunów.
W nadchodzące wakacje aktualne pozostają hasła kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka – Odwaga ratuje życie (www.odwagaratujezycie.pl). Odwaga to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich.
Wszystkim życzę dużo słońca i uśmiechu! Wypoczywajcie bezpiecznie!
Najserdeczniej pozdrawiam
Wasz Rzecznik
Marek Michalak

POMYSŁ NA WAKACJE Z GRUPĄ LUBAWA


Komunikat GRUPY LUBAWA
Nie masz jeszcze pomysłu na wakacje?
Rozglądasz się za doświadczeniami, które zapewnią Ci efektywne spędzenie czasu?
Przeraża Cię perspektywa straconego lata?
Zainteresuj się naszymi programami Letnich Praktyk i Staży i aplikuj teraz,a ta inwestycja wakacyjnego czasu wpłynie na rozwój Twojej przyszłej kariery zawodowej!
Jak dla Ciebie zorganizowaliśmy Letnie Praktyki i Staże w Grupie Lubawa?
• Letnie Praktyki i Staże to programy szkoleniowe, w których uczestnik bierze udział dobrowolnie
• Programy szkoleniowe Letnich Praktyk i Staży umożliwiają interaktywne wdrożenie uczestnika w zakres działu, którym jest zainteresowany
• Programy Letnich Praktyk i Staży zakładają integrację uczestnika z innymi uczestnikami programów
• Letnie Praktyki i Staże kończą się oceną uczestnika, na podstawie której wystawiane są odpowiednie referencje
Dlaczego warto być uczestnikiem Letnich Praktyk i Staży w Grupie Lubawa?
• Wdrożysz się do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym Grupy
• Udział w Letnich Praktykach i Stażach to możliwość poznania aktualnej wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności oraz rozwój pożądanych postaw pod nadzorem przygotowanego do tej roli kompetentnego opiekuna
• W przyszłości przewaga nad innymi kandydatami ubiegającymi się o pracę w Grupie Lubawa
• Otrzymane od nas referencje zwiększają Twoją szansę na sukces w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez innych Pracodawców.
Dla kogo zorganizowaliśmy Letnie Praktyki i Staże w Grupie Lubawa?
• Interesują nas osoby:
- chcące się rozwijać zawodowo
- ciekawe nowych wyzwań
- potrafiące pracować w zespole,
- ambitne, kreatywne, zorganizowane i zmotywowane do działań.
Gdzie zorganizowaliśmy Letnie Praktyki i Staże w Grupie Lubawa?
- Letnie Praktyki i Staże zorganizowaliśmy:
- we wszystkich naszych krajowych lokaliazcjach (Ostrów Wlkp., Turek, Grudziądz, Kamienna Góra),
- we wszystkich działach naszych struktur organizacyjnych.


WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
"MISJE POKOJOWE ONZ W OCZACH DZIECI"


Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 34 w Ostrowie Wielkopolskim, Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Poznaniu, Pleszewskie Towarzystwo Upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego zorganizowało X edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Misje Pokojowe ONZ w oczach dzieci".
W konkursie naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy II c - Magdalena Jankowska, która w kategorii szkół ponadgimnazjalnych za swoją pracę zdobyła III miejsce.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 9 czerwca 2016 roku w Cenrtum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie.


UWAGA MUNDUROWI


Ogłoszenie wyników turnieju klas prawno-policyjnych zaplanowano na uroczyste zakończenie roku szkolnego - 24 czerwca br.

NA BRONI SIĘ ZNAMY


W czwartek 09.06. 2016 roku w naszej szkole gościliśmy ponownie Prezesa Zarządu Rejonowego LOK w Ostrowie Wielkopolskim Pana Tadeusza Jagielskiego, który tym razem dla klas o profilu prawno-policyjnym II B i II C przeprowadził prelekcję na temat BHP na strzelnicy, budowy broni palnej sportowej, przyrządów celowniczych oraz postaw strzeleckich.
Dzięki programowi multimedialnemu kolejni uczniowie mogli obejrzeć zasadę działania broni palnej w ruchu, w przekroju dzięki animacji, a także zapoznali się z bronią palną i wziąć ją do ręki np. pistolet sportowy Ruger MK III, strzelbę gładkolufową samopowtarzalną Bajkał MP 155, karabin sportowy Brno 2 z lunetą celowniczą, karabin wojskowy czeskiej produkcji Sa vz. 58 Tactical oraz pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm Parabellum- Walther P 99.
Uczniowie przy okazji usłyszeli kilka anegdot o konkretnych modelach i markach broni palnej, która brała udział w filmach np. polskie działko AZP-23 w filmie z Brucem Willysem -„Szakal”, mylnie nazwane tam ZSU-23-4 ( nazwa pojazdu na którym było zamontowane), albo w filmie „Złoto dla zuchwałych”, amerykańscy żołnierze zamiast Colta M1911A1 wykorzystują polskie pistolety samopowtarzalne Vis wz. 35.
Organizatorem spotkania był Pan Paweł Foedke


KSIĄŻKI NA WAKACJEW tym roku książki nie mają wakacji!!!:-)
Po oddaniu wszystkich zalegających książek do biblioteki, wypożycz ciekawą książkę na wakacje!

Termin oddawania książek: 17 czerwca 2016.

Biblioteka szkolna zaprasza!

I MIEJSKA GRA FILMOWA


6 czerwca b.r. nasi uczniowie: Marta Błaszczyk, Magdalena Nowak, Cezary Dera, Kamil Chlebowski i Hubert Izydorski wzięli udział w I Miejskiej Grze Filmowej.
Rywalizowały w niej szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Zadania dotyczyły rozpoznawania miejsc, wiedzy filmowej, znajomości postaci polskiego kina oraz biografii Krzysztofa Komedy Trzcińskiego.
Uczniowie Ekonomika zdobyli II miejsce w Grze Filmowej.


WRAŻENIA PO ODBYCIU STAŻU W ANGLII -
RELACJA BŁAŻEJA KASPERSKIEGO Z KLASY III A


Praktyki trwały 2 tygodnie, pracowaliśmy w wielu miejscach, poznaliśmy wiele ciekawych osób oraz zwiedziliśmy wiele cudownych miejsc.

Po przyjeździe do Plymouth, w niedzielę około godziny 18 czekały na nas rodziny z którymi udaliśmy się do naszego miejsca zamieszkania na najbliższe 2 tygodnie.
Wszyscy bez wyjątku byli mega zadowoleni z rodzin oraz zwyczajów panujących w rodzinach.
Spróbowaliśmy kilku angielskich potraw, których nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji smakować.
W poniedziałek udaliśmy się do siedziby Europa Training, gdzie otrzymaliśmy bilet na podróżowanie autobusem po Plymouth oraz mapki z dojazdami do pracy, domu oraz do centrum miasta. Centrum było głównym obszarem naszych spotkań.
We wtorek rano każdy z nas udał się do swojego miejsca pracy, gdzie odbyliśmy krótką rozmowę z naszymi szefami oraz zostaliśmy przeszkoleni w tym, co będziemy robić. Każdy z nas był bardzo zadowolony z pracy, a kilka osób dostało nawet ofertę pracy w przyszłości.

Codziennie po skończonej pracy oraz zjedzeniu obiadu mieliśmy czas dla siebie, mogliśmy zwiedzać Plymouth, bądź relaksować się w domu. My spędzaliśmy wolny czas po pracy razem, zwiedzając miasto i podziwiając nadmorski krajobraz.
W czasie tych 2 tygodni nauczyliśmy się wielu nowych zwrotów, musieliśmy poradzić sobie z trudnościami dnia codziennego za granicą i przystosować się do panujących tam zasad i zwyczajów.
Każdy z nas opuszczał Plymouth ze smutkiem ale zarazem tęsknotą za naszymi rodzimymi miastami i Polską.
Wielu z nas zadeklarowało chęć powrotu do Plymouth w miarę naszych możliwości i wielu z nas na pewno będzie bardzo mile wspominało ten czas mimo, że był on bardzo pracowity.

2 tygodnie minęły jak jeden dzień i aż szkoda, że to były tylko 2 tygodnie.


WRAŻENIA PO ODBYCIU STAŻU W NIEMCZECH -
RELACJA KINGI MACIEJEWSKIEJ Z KLASY III A


Podróż do Hildburghausen przebiegła szczęśliwie. Wszyscy trochę zmęczeni, ale i zadowoleni dotarliśmy na miejsce.
Mieliśmy czas na kolację i rozpakowanie się.
Kolejnego dnia zostaliśmy bardzo mile przywitani przez dyrektora szkoły Pana Michaelisa oraz opiekunów praktyki.
Następnie zwiedziliśmy miejsce odbywania praktyki Centrum Kształcenia Zawodowego oraz odbyliśmy szkolenie z zakresu regulaminu placówki.
W środę uczestniczyliśmy w zajęciach z marketingu, ćwiczeniach praktycznych oraz zajęciach z korespondencji biznesowej.
Dni upływały bardzo szybko, ale i też bardzo ciekawie.
Mieliśmy okazję zwiedzić Centrum Logistyczne firmy Eschrich Logistik GmbH w Zella-Mehlis. Tam zobaczyliśmy hale magazynowe przystosowane do przechowywania różnego rodzaju asortymentu towarów. Dla każdego z nas było to nowe doświadczenie, mogliśmy zobaczyć tak od środka pracę ludzi w tym centrum.
Następnie przejechaliśmy do miasta Suhl, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Broni.
W weekend odbyliśmy podróż do Coburga w Bawarii. Piękne widoki oraz zwiedzanie Twierdzy Coburskiej zachwyciły nas wszystkich.
Kolejnym obiektem naszej podróży był Klasztor pod wezwaniem 14 Świętych. Był on bardzo ładnie udekorowany oraz zadbany. Cieszymy się, że mogliśmy go zobaczyć. Ujął nas swoimi pięknymi detalami i uporządkowaniem.
W niedzielę wyjechaliśmy autokarem do Weimaru. Zwiedzaliśmy Stare Miasto z przewodnikiem, który przedstawił nam historię różnych obiektów m. in. Domy Lukasa Cranacha i Johanna Sebastiana Bacha, bibliotekę Księżnej Anny Amalii, pomnik Księcia Karla Otta oraz Park nad rzeką Ilm, w którym później mieliśmy chwilę odpoczynku. Na końcu udaliśmy się pod pomnik Adama Mickiewicza.
Przez następne dni odbywaliśmy zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne z różnymi nauczycielami. Wszyscy nauczyciele byli dla nas bardzo uprzejmi.
Jeśli czegoś nie rozumieliśmy albo nie wiedzieliśmy, zawsze mogliśmy zwrócić się o pomoc do naszych opiekunów Pani Iwony Grzesiek oraz Pani Anny Matuszak.
Wszystkie powierzone nam zadania i prace były bardzo ciekawe. Przeprowadzaliśmy również inwentaryzację środków trwałych na terenie placówki oraz internatu, w którym mieszkaliśmy.
W czasie wolnym, po naszych zajęciach, chodziliśmy na basen, zwiedziliśmy Muzeum Mleka, jak również wspięliśmy się na górę miejską, skąd mogliśmy podziwiać piękne widoki miasta i okolic.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu w Hildburghausen. Poznaliśmy wielu nowych i życzliwych ludzi.

Ten wyjazd był dla nas fantastyczną przygodą, jesteśmy wdzięczni, za to, że mogliśmy w niej uczestniczyć i polecamy każdemu, kto będzie miał możliwość wziąć udział w stażu zagranicznym, aby się nie bał i skorzystał bo naprawdę warto ;)
8

FINALISTKI KONKURSU KRYMINALNEGO


W piątek nastapiło rozstrzygnięcie III Wojewódzkiego Konkursu Kryminalnego Studium brodni. Nasze uczennice- Magdalena Jankowska zajeła II miejsce w kategorii opowiadanie kryminalne. Natomiast Marika Przekwas zwyciężyła w kategorii portret ulubionego detektywa. Obie dziewczyny są uczennicami klasy II c o profilu prawno-policyjnym. Opiekunem konkursu była Pani Magdalena Barczak- Zmyslona.
Gratulujemy!

WIZYTA GOŚCI Z PLYMOUTHIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZY WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
„MŁODZI PAMIĘTAJA”


2 czerwca 2016 roku w murach naszej szkoły odbył się III Ogólnopolski Konkurs Historyczno – Krajoznawczy wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Młodzi pamiętają”.
Konkurs strzelecki miał miejsce na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego, które przeprowadziło Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim.
Organizatorem konkursu była Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK i Komisja Turystyki w Resorcie Spraw Wewnętrznych.
Współorganizatorami: Wydział Historii Policji i Edukacji Społecznej KGP, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim, Koło PTTK nr 3 „Mila” w Ostrowie Wielkopolskim, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Konkurs dofinansowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie udział wzięło 20 drużyn (5 ze szkół gimnazjalnych noszących im. Powstańców Wielkopolskich i 15 ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu policyjnym).

Uczestnicy musieli:
- rozwiązać test z wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim (30 pytań – punktacja 2 pkt. za prawidłową odpowiedź)
- rozwiązać test z wiedzy o przepisach ruchu drogowego (zagadnienia podstawowe – 30 pytań – punktacja 1 pkt. za prawidłową odpowiedź)
- udzielić pierwszej pomocy (zadania praktyczne – punktacja od 1 do 10 punktów)
- strzelania- strzelał opiekun + drużyna (4 osoby) (punktacja 1 do 10 punktów)

Nad sprawnym przebiegiem tych konkurencji czuwała Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Maria Szubert – Kornaszewska - skarbnik Zarządu Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim,
Członek komisji: Marzena Kołodziej – v-ce przewodnicząca ZT NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim,
Członek komisji: Andrzej Grabarek – członek NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim.
Po przeprowadzeniu trzech konkurencji nastąpiła przerwa obiadowa, po której drużyny wraz z opiekunami przeszli do IV Liceum Ogólnokształcącego i odbyli strzelanie z broni pneumatycznej.
Ponadto delegacja młodzieży (w tym delegacja naszej szkoły) udała się na cmentarz przy ul. Limanowskiego, gdzie złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicze pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

Następnie ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono puchary i nagrody.
Zgodnie z protokołem Komisji Konkursowej:
I miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim
II miejsce zdobyła drużyna Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu
III miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
- Roman Pacholczyk – v-ce Starosta Ostrowski
- Ewa Wiśniewska – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego
- Beata Matuszczak – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
- nadkom. Zbigniew Raczak – Komendant Powiatowy Policji
- podinsp. Witold Kolenda – naczelnik Ruchu Drogowego
- hm. Jerzy Hnatyk – Komendant Hufca Harcerskiego Ostrów Wielkopolski
- Grzegorz Serbakowski – v-ce przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych.


XVII KONKURS AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY POWIATU OSTROWSKIEGO


XVII Konkurs Amatorskiej Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Powiatu Ostrowskiego odbył się w ubiegłą niedzielę w Parku Miejskim.
Naszą szkołę reprezentowały dwie młode wokalistki Klaudia Gabryelczyk z klasy II logistycznej i Anita Musiał z klasy IIa.
Tym razem nie zdobyliśmy pucharu ale nasze uczennice wykonaniem swoich utworów wzbudziły aplauz publiczności.
Klaudia zaśpiewała piosenkę Beaty Bednarz pt. "Pasja Miłości", a Anita zachwyciła publiczność bardzo emocjonalnym wykonaniem piosenki "Nie wie nikt" Moniki Urlik.

Gratulujemy talentu i życzymy dalszego inwestowania w siebie i swoją pasję.


KONKURS MŁODYCH TALENTÓW W RAMACH OSTROWSKIEGO TYGODNIA TRZEŹWOŚCI "ALTERNATYWY"


Anita Musiał i Klaudia Gabryelczyk reprezentowały naszą szkołę w konkursie Młodych Talentów w ramach Ostrowskiego Tygodnia Trzeźwości "Alternatywy".
Obie dziewczyny zachwyciły publiczność swoim śpiewem.
Klaudia została finalistką Młodych Talentów.

Gratulujemy naszym artystkom!!!CZERWCOWY APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCHGOŚCIE Z PLYMOUTH


31 maja Zespół Szkól Ekonomicznych gościł jedenastu nauczycieli z Wielkiej Brytanii z Plymouth.
W spotkaniu uczestniczyła pani Małgorzata Kuklińska - dyrektor Europa Training, instytucji z którą nasza Szkoła współpracuje w ramach realizacji projektów unijnych.
Nauczyciele przyjechali do Ostrowa w ramach realizacji projektu Starostwa Powiatowego pod nazwą „Program Wymiany doświadczeń nauczycieli - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu w Szkołach w Wielkiej Brytanii”.
Dwóch nauczycieli z Plymouth: Joshua Clarke i Ben Anderson będzie naszymi gośćmi przez kolejne dwa dni.
Zapoznają się z naszymi metodami nauczania, będą obserwować lekcje, poznają polską metodologię nauczania języków obcych, geografii, wychowania fizycznego, podzielą się swoim zawodowym doświadczeniem.


POZDROWIENIA Z PLYMOUTH


Sama podróż busem nie należała do przyjemnych, chociaż mamy tak fajna ekipę, że spaliśmy raptem 3-4h z racji takiej, że atmosfera była miła i w busie ciężko spać.
Sama Anglia jako kraj jest bardzo zielona, przez klimat, Plymouth jest bardzo górzystym terenem i po przejściu 500 m z przystanku autobusowego do domu jest dość męczące, ale dzięki temu widoki są niesamowite. Ludzie w Anglii są o wiele milsi niż w Polsce, są bardzo pomocni i życzliwi.
Rodzina, do której trafiliśmy z Konradem jest bardzo sympatyczna i naprawdę dobrze gotują, dużo opowiadają i nie mamy problemu ze zrozumieniem tego co opowiadają.
Pani Deb jak i Pan Roger bardzo nas polubili i słyszeliśmy od nich wiele miłych słów pod naszym adresem.
Praca - każdy z nas pracuje gdzie indziej, ja z Arturem pracujemy w banku, siedzimy za kasą, przyjmujemy jak i wydajemy pieniądze, więc rzucili nas od razu na głęboką wodę.
Pracujemy od 10 do 16, mamy godzinną przerwę na zjedzenie lunchu, bądź wyjście do portu czy parku.
Wszyscy z nas są mega zadowoleni z pobytu tutaj, choć wszyscy już tęsknią za znajomymi, rodzinami.
Plymouth to duże miasto z ładnymi, cudownymi widokami.

Pozdrawiam,
Błażej Kasperski, klasa III a


Zaraz po dotarciu do Plymouth w niedzielę, odwiedziliśmy siedzibę Europa Training, gdzie przywitali nas Pani Małgorzata oraz Pan Leigh, z którymi prowadziliśmy poprzednio rozmowę przez Skype'a.
Chwilę później zostaliśmy odebrani przez rodziny i pojechaliśmy w stronę domu, gdzie czekał już na nas obiad.
Następnego dnia byliśmy zobowiązani do stawienia się w siedzibie Europa Training, gdzie otrzymaliśmy kartę, która upoważnia do przejazdu wszystkimi busami kursującymi po Plymouth, wszystkie niezbędne informacje o miejscu pracy wraz z mapką dojazdu, naszym przełożonym oraz o godzinach pracy.
Po zakończonym spotkaniu zostaliśmy odprowadzeni po centrum miasta oraz odwiedziliśmy "Travel Centre", gdzie zaopatrzyliśmy się w rozkłady jazdy autobusów, które nas interesują.
Tego samego dnia każdy z nas odwiedził jeszcze swoje miejsce pracy, w celu przedstawienia się, poznania swojego przełożonego oraz osoby tam pracujące, zapoznania się z ogólnym profilem działalności przedsiębiorstwa oraz uzgodnienia z pracodawcą wszelakich szczegółów dotyczących wtorku, w który to właśnie rozpoczynaliśmy swoją pracę.
W piątek, po ciężkim tygodniu pracy i przełamywania bariery językowej zostaliśmy znów poproszeni o stawianie się w siedzibie Europa Training, gdzie musieliśmy zdać relację z całego tygodnia, opowiedzieć o swoim miejscu pracy i czym się tam zajmujemy, o rodzinie, u której mieszkamy oraz dokonać ogólnej oceny satysfakcji z pobytu w skali 1-10.
Następnego dnia, w sobotę, Europa Training zorganizowało dla nas dzień pełen atrakcji. O 12 w samo południe spotkaliśmy się wszyscy w centrum, a następnie udaliśmy się w stronę wybrzeża, gdzie czekał już na nas statek. Gdy wszyscy weszli na burtę statku, wyruszyliśmy w rejs po rzece Tamar, z której mogliśmy podziwiać Plymouth, patrząc na nie z zewnątrz. Po zakończeniu rejsu, trwającego niespełna godzinę, udaliśmy się w stronę National Marine Aquarium, gdzie mogliśmy rozkoszować się widokiem flory oraz fauny morskiej.
W drugim tygodniu każdego z nas czeka wizyta jednego z pracowników Europa Training w celu przedstawienia czynności, które wykonujemy oraz uwiecznienia nas podczas pracy i razem z pracownikami przedsiębiorstwa, w którym pracujemy w postaci fotografii.

Pozdrawiam,
Marcin Giemza, klasa III TLHPRACUJEMY W PIĄTEK


Drogi Gimnazjalisto!
W piątek 27 maja 2016r. sekretariat szkoły będzie czynny od godziny 8.00 do 15.00. Czekamy na Ciebie!


MATURY 2016


Od środy, 04 maja w naszej szkole odbywają się egzaminy maturalne. Tegoroczni absolwenci zdają maturę w nowej formule.
Każdy ze zdających musi przystąpić do pięciu obowiązkowych egzaminów maturalnych: z języka polskiego –
w części pisemnej i części ustnej; z wybranego języka obcego nowożytnego – w części pisemnej i części ustnej; z matematyki – w części pisemnej.
Poza tym każdy absolwent musi przystąpić do egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.


ZAKOŃCZENIE SZKOŁY KLAS CZWARTYCHABSOLWENCI 2016


29 kwietnia 2016 roku czteroletnią naukę w murach naszej szkoły zakończyło sześć klas czwartych:
- klasa IV a - klasa księgowości
- klasa IV B - klasa prawno-policyjna
- klasa IV C - klasa prawno-policyjna
- klasa IV D - klasa prawno-policyjna
- klasa IV E - klasa prawno-policyjna
- klasa IV TL - technik logistyk


PRYMUSI 2016


Michał Kosnowicz - średnia ocen 5,67

Weronika Szczypkowska - średnia ocen 5,30

Daria Raczak- średnia ocen 5,17

Joanna Uciechowska - średnia ocen 5,13

Daria Szpytma - średnia ocen 5,09

Marta Ratuszna - średnia ocen 5,06

Agnieszka Cebulska - średnia ocen 5,00

Natalia Tomala - średnia ocen 4,96

Daria Szmaj - średnia ocen 4,92

Katarzyna Agata - średnia ocen 4,81

Anna Michalak - średnia ocen 4,81

Martyna Chlebowska - średnia ocen 4,79

Ilona Dwornikowska - średnia ocen 5,04

Aneta Chalupnik - średnia ocen 4,78

Z BRONIĄ ZA PAN BRAT


26 kwietnia 2016 roku w naszej szkole gościliśmy Prezesa Zarządu Rejonowego LOK w Ostrowie Wielkopolskim Tadeusza Jagielskiego, który w klasach I B TE i III C TE o profilu prawno-policyjnym przeprowadził prelekcję na temat BHP na strzelnicy, budowy broni palnej sportowej, przyrządów celowniczych oraz postaw strzeleckich.

Uczniowie dzięki programowi multimedialnemu mogli obejrzeć zasadę działania broni palnej w ruchu, w przekroju dzięki animacji.
Obejrzeli i zapoznali się „na żywo” z bronią palną np. pistoletem sportowym Ruger MK II, strzelbą gładkolufową samopowtarzalną Bajkał MP 155, sztucerem, pistoletami centralnego zapłonu 9 mm Parabellum i innymi rodzajami broni.


KWIETNIOWE DRZWI OTWARTE NA SPORTOWO


W miniony piątek, 22 kwietnia po raz trzeci nasza szkoła otworzyła drzwi specjalnie dla gimnazjalistów.
Wśród odwiedzających ostrowski Ekonomik byli gimnazjaliści już zdecydowani na naukę w naszej placówce (…i oni dobrze wybrali!!!). Byli również jeszcze tacy uczniowie, którzy nie podjęli ostatecznej decyzji w jakiej szkole ponadgimnazjalnej chcą kontynuować swoją naukę.
Niestety na wybór szkoły nie zostało już dużo czasu.

Zespół Szkół Ekonomicznych proponuje następujące kierunki kształcenia na rok szkolny 2016/2017:
• Technik ekonomista:
- księgowość informatyczna
- klasa prawno – policyjna
• Technik logistyk
• Technik spedytor
• Technik handlowiec – menedżer sprzedaży
• Sprzedawca – doradca klienta

W ramach kwietniowych Drzwi Otwartych w naszej szkole sporo się działo. W każdej sali lekcyjnej gimnazjaliści mogli wziąć udział w konkursie, quizie lub grach i zabawach tematycznych. Nauczyciele w sposób profesjonalny odpowiadali na pytania dotyczące każdego zawodu, w którym kształci ZSE.

Podczas Drzwi Otwartych rozgrany został także Turniej BASKET CUP o Puchar Dyrektora ZSE i Prezesa BM SLAM STAL.
Sędziami w turnieju byli ostrowscy koszykarze: Adrian Suliński, Mateusz Zębski i popularny DD oraz drugi trener ostrowskiej „Stalówki” Karol Kowalewski.
W turnieju udział wzięło 12 drużyn ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna „ZAPOWCY” z Zespołu Szkół Technicznych, drugie team Ekonomika „Wniebowzięci”, a na trzecim miejscu uplasował się zespół „Brudne Rzepy” z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych.

Wygranym drużynom gratulujemy, a wszystkim zespołom i ich trenerom dziękujemy za udział w Turnieju, zdrową rywalizację i świetną zabawę.

NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ!


„Nie daj się wypalić!” to hasło kolejnego działania profilaktycznego podjętego przez naszą młodzież.
Od 22 kwietnia na schodach naszej szkoły pojawiły się hasła, które obalają mity związane z dopalaczami.
Hasła te zmuszają do refleksji nad decyzjami i wyborami młodych ludzi. Te wymowne zdania rzucają się w oczy, nie sposób przejść koło nich, aby ich nie zauważyć, zapadają w pamięć
„Dopalacze kradną życie!”, „Tylko słabi gracze biorą dopalacze!”, „Używasz – nie przeżywasz, bądź sobą – nie dopalaczem!”, „Dopalacze = śmierć. Czy tego właśnie chcesz?”.
W ramach akcji, oprócz haseł, na korytarzach naszej szkoły pojawiły się również plakaty profilaktyczne, za przygotowanie których odpowiedzialne były klasy I i II.
Plakaty utrzymane są w kolorystyce szaro - czarnej, które to barwy zazwyczaj kojarzą nam się z czymś przykrym.

Na zakończenie akcji uczniowie klas I będą rozdawali ulotki promujące życie bez uzależnień oraz przestrzegające przed negatywnymi skutkami zażywania dopalaczy i wszelkich narkotyków (depresja, paranoja, zaburzenie rytmu serca, zawał serca, udar mózgu, uszkodzenie nerek oraz wątroby, ŚMIERĆ- najpoważniejsza konsekwencja).

Uczniowie Ostrowskiego Ekonomika jednak nie są podatni na wpływy otoczenia, wręcz przeciwnie, chcą mieć wpływ na społeczeństwo, w którym żyją.
Od początku roku podejmują różnorakie działania:
• scenki, które miały zaprezentować asertywność, czyli umiejętność powiedzenia NIE osobom proponującym młodym środki odurzające.
• spoty, czyli krótkie filmiki, promujące zdrowy tryb życia, wolny od używek, w tym przede wszystkim narkotyków i dopalaczy pod hasłem "Przytomni"
• konkurs „Wy(ko)miksuj się od dopalaczy”
• konkurs na najlepsze hasło promujące życie bez uzależnień
• przygotowanie plakatów pod hasłem "Stop dopalaczom"
• wystawa prac pt. „Świat moich pasji”
• udział w projekcji filmu Ostrowskiej Grupy PaT pt. "Dopalacze niszczą życie".

Wszystkie te działania realizowane były w ramach projektu profilaktycznego „Szkoła wolna od dopalaczy”, który wpisał się w Ogólnopolską Kampanię „Dopalacze kradną życie”.

DRZWI OTWARTE W EKONOMIKU


Już w najbliższy piątek zapraszamy wszystkich gimnazjalistów i zainteresowane osoby do Zespołu Szkół Ekonomicznych. Drzwi otwarte to wydarzenie, które ma na celu wypromować szkołę i pokazać gimnazjalistom, że wybierając ją, mają zapewniony dobry start w przyszłość, poprzez właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego i zawodowego. 22 kwietnia to ostatnia szansa do zapoznania się z ofertą edukacyjną Naszej szkoły, porozmawiania z nauczycielami i starszymi koleżankami/kolegami. Podczas drzwi otwartych BASKET CUP - Turniej koszykówki o Puchar Dyrektora ZSE i Prezesa BM SLAM Stal. Do zobaczeniaa w murach Naszej szkoły.

DUMA EKONOMIKA - MICHAŁ KOSNOWICZUczeń klasy IV TL – Michał Kosnowicz uzyskał tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, która odbyła się 4 marca br. w WSL w Poznaniu.
Michał zajął zaszczytne 7 miejsce.

VIII edycja olimpiady wiodła tradycyjnie przez trzy etapy. Pierwszy – szkolny, w którym wystartowało 7127 uczniów, odbył się w październiku 2015 roku w 294 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 588 uczniów. Po okręgowych eliminacjach w marcowym finale zmagało się 58 najlepszych.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną oraz promowanie utalentowanych uczniów wśród potencjalnych pracodawców. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Patronem merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Michał wraz z pozostałymi finalistami świętował swój sukces podczas uroczystej gali, która odbyła się 15 kwietnia br. w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Dzięki udziałowi i wysokiej lokacie laureat zapewnił sobie atrakcyjne nagrody i dobry początek kariery w logistyce.

Zarząd spółki Litex Promo, doceniając dotychczasowe osiągnięcia Michała, podjął decyzję o przyznaniu naszemu młodemu logistykowi płatnego stażu, podczas którego będzie miał możliwość doświadczyć praktycznego zastosowania kompetencji logistycznych w międzynarodowym biznesowym środowisku Grupy Kapitałowej Lubawa.

ŻONKILOWA NIEDZIELA17 kwietnia, po raz kolejny już, nasza szkoła wzięła udział w tegorocznych obchodach Żonkilowej Niedzieli zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu pedagoga szkolnego Anny Kupczyk, uczniowie Ekonomika wzięli udział w biegu ulicznym "Od pola do pola", który odbył się w ramach Żonkilowej Niedzieli.
Obchody składały się z dwóch etapów.
Pierwszy etap, czyli faktyczny bieg odbył się ulicami Ostrowa. Bieg Nadziei rozpoczął się przy Kościele Św. Antoniego, a zakończył metą przy Urzędzie Miasta.
Ogromnym wsparciem dla naszej młodzieży była obecność i doping Dyrektor Beaty Matuszczak.

Drugi etap uroczystych żonkilowych obchodów miał miejsce przy Szkole Podstawowej we Wtórku, dokąd biegacze przewiezieni zostali autokarem.
Wszyscy uczestnicy Biegu Nadziei uczestniczyli we Mszy Świętej oraz wspólnej biesiadzie, której przygrywał zespół Swojacy.
Rangę uroczystości podniosła obecność Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Piotra Kuroszczyka oraz Sekretarza Powiatu Ostrowskiego Mirosława Rychlika.

W imieniu pedagoga szkolnego dziękujemy naszej wspaniałej młodzieży za uczestnictwo w obchodach Żonkilowej Niedzieli.

KATYŃ 1940...PAMIĘTAMY!13 kwietnia 2016 r., w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej młodzież naszej szkoły przygotowała uroczystość z okazji 76 rocznicy zbrodni katyńskiej.

Montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem Anny Burkietowicz i Justyny Witek zainscenizowali: Marta Duczmal, Marta Ratuszna, Klaudia Gabryelczyk, Jakub Szefer, Mateusz Antczak, Dominik Krakowski, Marysia Świerzewska, Magdalena Hyży, Klaudia Pietrzykowska, Anita Musiał, Wiktoria Ruda, Katarzyna Kaźmierczak, Anna Bukowska, Martyna Pomykała i Patrycja Usarek.

Montaż przypomniał wszystkim tragedię z 1940 r. Uroczystość poświęcona została kobietom, żonom i córkom zamordowanych. Ich wspomnienia odtworzyły wydarzenia sprzed 76 lat.

Była to doskonała lekcja historii i patriotyzmu.

III POWIATOWY KONKURS WIEDZY SPORTOWEJ12 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy Sportowej.
Naszą szkołę reprezentowali: Michał Łyczkowski, Eryk Nowicki oraz Paweł Szulc.
Które miejsce w Plebiscycie na najlepszego sportowca miał Rafał Sonik, z jaką drużyną o Ekstraklasę walczył BM SLAM Stal w ubiegłym sezonie, jaką dyscyplinę sportu uprawia Aron Chmielewski, jaka była końcowa klasyfikacji w Grand Prix na żużlu..... To tylko niektóre z pytań jakie czekały na uczestników konkursu.

Drużyna Ekonomika jak zwykle wypadła wzorowo, ustępując jedynie pola gospodarzom(gratulacje dla Łukasza Lecha).
Indywidualnie III miejsce zdobył Michał Łyczkowski.

Gościem specjalnym był reprezentant Polski w piłce ręcznej - Bartek Jaszka.

Do konkursu młodzież przygotowała Wiesława Walkowiak.

PIŁKARSKI SUKCESReprezentacja piłkarska ZSE odniosła kolejny, znaczący sukces sportowy.
W Powiatowych Mistrzostwach Piłki Nożnej drużyna ZSE stanęła na podium, zdobywając brązowy medal.

Podsumowując piłkarski rok szkolny, nasza szkolna reprezentacja może poszczycić się zdobyciem trzech pucharów w trzech turniejach (turniej klas pierwszych, halowy i na boiskach otwartych), wygraną w 11 meczach i tylko 3 porażkami.

Postawa piłkarska całej drużyny zasługuje na słowa pochwały i podziękowania za godne reprezentowanie szkoły, ambitną postawę sportową, grę „fair play” w turniejach oraz zaangażowanie i serce do gry od pierwszej do ostatniej akcji w każdym meczu.

Skład Naszego teamu w roku szkolnym 2015/2016: Michał Łyczkowski(kapitan), Michał Wewiór, Piotr Kania, Szymon Twardowski, Łukasz Ptak, Rafał Łukasz Bochyński, Dawid Kostera, Daniel Grzyb, Eryk Nowicki, Paweł Skrzypczak, Dawid Setecki, Kacper Szewczyk, Gracjan Kopa, Marcin Wawrzyniak, Daniel Olszewski, Damian Baranowski.

Trenerem piłkarzy jest nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Szczepaniak.

MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE BERLIN ITB 2016W dniach od 10 do 12 marca 2016 roku odbyła się tradycyjna wycieczka szkolna do Berlina na Międzynarodowe Targi Turystyczne BERLIN ITB 2016.

Międzynarodowe Targi w Berlinie to największa impreza tego typu na świecie.
Na ponad 160 000 m powierzchni hal targowych można zobaczyć ponad 10000 wystawców z 5 kontynentów i 180 krajów.
W ciągu zaledwie jednego dnia można obejrzeć najbardziej odległe i egzotyczne miejsca świata, nie opuszczając hal targowych Berlina.
Uczniowie odwiedzający wystawców mieli okazję degustować potrawy i napoje typowe dla danego narodu, otrzymywali upominki oraz foldery promocyjne dotyczące działalności turystycznej danego kraju.
Zapoznali się również z ofertami najbardziej liczących się w branży biur podróży, wiodącymi osiągnięciami globalnego przemysłu turystycznego oraz nowościami rynkowymi. Zobaczyli także, jak wyglądają obecnie obowiązujące trendy w turystyce światowej. Ponadto każdy z uczestników miał okazję wykorzystać swoje umiejętności językowe podczas indywidualnych rozmów pomiędzy uczestnikami targów.

Oprócz uczestnictwa w targach uczniowie mieli okazję zwiedzić Wittenbergę, Berlin i jego zabytki oraz Stadion Olimpijski.

W wycieczce wzięło udział 30 uczniów ZSE, nad którymi opiekę sprawowali opiekunowie: Magdalena Bogacka, Artur Kurczaba i Wojciech Burkietowicz (organizator i kierownik wycieczki).

NAJLEPSZE Z PRAWAW międzyszkolnym konkursie wiedzy prawnej, uczennice naszej szkoły odniosły kolejny sukces.
Zespół Szkół Ekonomicznych repreznetowały uczennice w składzie: Daria Raczak, Magda Błaszczyk, Natalia Zmysłowska oraz Wiktoria Przybył.
Dziewczyny zajęły drużynowo I miejsce.
Natomiast Daria Raczak indywidualnie uplasowała się na III miejscu.
Dziewczyny do konkursu przygotowała Magdalena Barczak-Zmyślona - nauczyciel prawa.

Gratulacje oraz upominki zostały wręczone laureatkom podczas kwietniowego apelu klas prawno-policyjnych.

KWIETNIOWY APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCHPIŁKARSKI AWANS DO FINAŁÓW MIĘDZYSZKOLNYCH ROZGRYWEK


4 kwietnia kolejny sukces odniosła szkolna reprezentacja piłki nożnej awansując do finałów rozgrywek międzyszkolnych, pokonując w fazie grupowej 3–0 II LO, 3–0 ZSZ Odolanów i 2–0 IV LO.

Rozgrywki finałowe planowane są na piątek - 8 kwietnia.
Nasza szkolna drużyna ma ogromne szanse na zdobycie trzeciego pucharu piłkarskiego w tym sezonie!

III REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


1 kwietnia 2016 roku odbyły się III Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości.
W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 70 wystawców, których stoiska podziwiało około 2,5 tysiąca zwiedzających.
Otwarcie III Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości zostało zainaugurowane przez Starostę Ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz organizatorów Targów, którymi byli: Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych, Grupa DGCS, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski, VIXON Media oraz Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Patronat honorowy nad Targami objął Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, a patronat medialny – Telewizja PRO-ART.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji były „Nowe technologie w biznesie”.
W nawiązaniu do tej tematyki odbył się panel dyskusyjny z udziałem prezesów, dyrektorów i kadry kierowniczej lokalnych przedsiębiorstw i instytucji oraz władz samorządowych.
Dobre praktyki w sferze nowych technologii w biznesie prezentowały firmy: GRUPA LUBAWA, MAHLE POLSKA SP. Z O.O., GRUPA DGCS, OSTROWSKI KLASTER AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ, PRZEDSIĘBIORSTWO PAXER.
Moderatorem panelu dyskusyjnego była dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski Ewa Machnik. ,br> Nowe technologie zaprezentowane zostały również dla wszystkich uczestników targów na sali wystawowej przez firmy: SŁAWOMIR KUBIAK ESCADA, NETLAND COMPUTERS SP. Z O.O., SYNAPIA SP. Z O.O. SYSTEMY NAUCZANIA I PREZENTACJI INTERAKTYWNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAXER.

Dla przedsiębiorców Targi były doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, a dla szkoły okazją do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami – przyszłymi pracodawcami dla uczniów.

Targom towarzyszyły pokazy mody biznesowej: damskiej - przygotowanej przy współpracy z firmą ORSAY, oraz męskiej – przygotowanej przy współpracy z firmą GIACOMO CONTI oraz występy muzyczne uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych: Anity Musiał, Klaudii Gabryelczyk i Marty Ratusznej.

Dla wszystkich zwiedzających przygotowano szereg atrakcji. Na poszczególnych stanowiskach wystawowych odbywały się konkursy przygotowane przez wystawców.
Organizatorzy przygotowali konkurs na hasło promujące przyszłoroczną edycję Targów oraz na najciekawszą aranżację stoiska wystawowego III RTBiP. Największą liczbę głosów uzyskało stoisko wystawowe przygotowane przez twórcę systemów wymiany informacji biznesowej – SWIBI.PL Właściciel firmy otrzymał nagrodę – statuetkę, ufundowaną przez Powiat Ostrowski, która wręczona została przez Sekretarza Powiatu Ostrowskiego – Mirosława Rychlika oraz Dyrektor ZSE – Beatę Matuszczak.

W konkursie na hasło promujące kolejną edycję targów Komisja Konkursowa wyłoniła trzech zwycięzców: miejsce I - Sandra Brzózka, hasło: „ Od projektu do efektu”, miejsce II - Izabela Wojtak, hasło: „ Nowoczesna technika i technologia kluczem do biznesu”, miejsce III - Radosław Pawelec, hasło: „ Z przedsiębiorczością w przyszłość”.

Przeprowadzono również konkurs na fotorelację z III Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości, skierowany do uczniów ZSE.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia 2016 r.

W ramach III Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości odbył się konkurs „Język angielski w biznesie”.
Skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu ostrowskiego.,br> Po zaciętej, zdrowej rywalizacji I miejsce uzyskało Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim, II miejsce wywalczyło Gimnazjum Polsko-Kanadyjskie w Ostrowie Wielkopolskim, a na miejscu III uplasowało się Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim.
Laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz upominki, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz wydawnictwo Oxford.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne warsztaty i szkolenia skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu ostrowskiego i regionu.
W szkoleniach wzięło udział 257 osób.
Warsztaty przeprowadzone zostały dzięki wsparciu instytucji i przedsiębiorstw współpracujących na co dzień ze szkołą.
Szkolenia prowadzili specjaliści z GRUPY DGCS: „Obsługa kas fiskalnych” i „Mój startup – firmowa strona i sklep internetowy”, urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim: „Zasiłki pracownicze w świetle najnowszych przepisów prawnych”, pracownicy Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim: „Nie taki PIT straszny – rozliczenia roczne podatku”, przedstawiciele Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kaliszu: „Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna”. Ostatnie szkolenie dla uczestników Targów : „Jak odnaleźć się na współczesnym rynku pracy? ” przeprowadzili przedstawiciele Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Ponadto dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzono warsztaty z doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego, w których udział wzięło 80 gimnazjalistów z powiatu ostrowskiego.

III REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIGOŚĆ Z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W HILDBURGHAUSEN Z POŁUDNIOWEJ TURYNGII Z WIZYTĄ W EKONOMIKU30 marca 2016 roku miała miejsce wizyta dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Hildburghausen - Kaia Michaelisa w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Gościowi towarzyszyli: nauczycielka języka angielskiego z Gimnazjum w Hildburghausen Karin Richter oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu Marcin Woliński i przedstawiciel Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Tomasz Sobczak.

Zespół Szkół Ekonomicznych współpracuje z Centrum Kształcenia Zawodowego w Hildburghausen w ramach staży zagranicznych uczniów naszej szkoły.
W maju br. do Hildburghausen uda się kolejna, trzecia już grupa 16 uczniów klas trzecich o profilu księgowym i prawno-policyjnym w celu odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych.

Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowali program, w którym zapoznali gości z systemem kształcenia zawodowego w naszej placówce oraz przedstawili scenki tematyczne związane z materiałem nauczania języka niemieckiego zawodowego celem zaprezentowania zdobytych umiejętności posługiwania się językiem zawodowym oraz wiedzą z dziedziny ekonomii.

Druga część spotkania miała charakter panelu dyskusyjnego, podczas którego zainteresowani uczniowie zadawali gościom pytania, dotyczące systemu kształcenia zawodowego partnerskiej placówki oraz sytuacji gospodarczej Południowej Turyngii.

W spotkaniu wzięli udział także uczniowie klas ekonomicznych i logistycznych, którzy w minionych latach odbyli zagraniczne staże zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w Hildburghausen.

Program spotkania opracowała i przygotowała młodzież klasy III a i III c TE pod kierunkiem nauczycieli języka niemieckiego Iwony Grzesiek i Izabeli Ryzińskiej-Dolaty.

MIĘDZYNARODOWE ROZMOWY KWALIFIKACYJNE
W OSTROWSKIM EKONOMIKU
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA EKONOMISTÓW I LOGISTYKÓW
PRZEZ SKYPE'AW czwartek 24 marca 2016 roku, w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego, miały miejsce indywidualne rozmowy sprawdzające dla grupa 26 uczniów, którzy będę realizować swoje praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii, w maju 2016 roku.
Rozmowa była prowadzona w języku angielskim, za pomocą komunikatora elektronicznego, indywidualnie pomiędzy uczniem a przedstawicielem angielskiej instytucji partnerskiej Europa Training Ltd, która to współpracuje z Zespołem Szkół Ekonomicznych od 2014 roku.

Celem rozmowy było praktyczne sprawdzenie umiejętności językowych uczniów, zainteresowanych uczestnictwem w projekcie Zespołu Szkół Ekonomicznych pn.: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego”, w którym łącznie uczestniczy 42 uczniów szkoły.
Projekt o wartości 370 704,37 PLN finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego uczniów ZSE kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk.
W maju 2015 roku swoje praktyki zawodowe z powodzeniem ukończyło 16 ekonomistów, natomiast w maju tego roku do praktycznych zajęć zawodowych przystąpi 16 ekonomistów i 10 logistyków.
Uczniowie przez 2 tygodnie będą pracować indywidualnie w angielskich przedsiębiorstwach branży ekonomicznej i logistycznej w mieście Plymouth.
Przystąpienie do rozmowy sprawdzającej kompetencje językowe, poprzedzone było testami z języka angielskiego w ZSE, przygotowaniem CV dla przyszłego pracodawcy angielskiego oraz indywidualnego formularza aplikacyjnego dla Europa Training Ltd.
Kontakt z żywym językiem angielskim pozwolił na sprawdzenie własnych umiejętności językowych uczniom ZSE, którzy to już po zakończeniu rozmowy byli zadowoleni z jej efektów.
Wydarzenie to było przygotowane przez Panią Dorotę Jamińską -Wicedyrektor ZSE i Panią Magdalenę Andrzejewską – Nauczyciela Języka Angielskiego.
W roku szkolnym 2016/2017, Zespół Szkół Ekonomicznych przygotował staże zawodowe realizowane w Wielkiej Brytanii i Niemczech dla 60 uczniów.

PODNIEBNE AKROBACJEW środę 15.03.2016 w naszej szkole gościliśmy pilotów z Aeroklubu Ostrowskiego, instruktora pana Romana Fałka oraz panią Malwinę Orpel i pana Piotra Kucharskiego. Lotnicy z Michałkowa k/Ostrowa opowiadali naszym uczniom o pasji lotniczej, a także o samym Aeroklubie Ostrowskim.
Uczniowie zapoznali się z ofertą szkolenia lotniczego i dalszą edukacją, a także karierą pilota.
Wszyscy uczniowie zostali zaproszeni również na loty widokowe.

KONFERENCJA PRASOWA III RTBiP11 marca 2016 r., o godz. 11.00 w siedzibie Grupy LUBAWA odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca, organizowane po raz trzeci, Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego.

Spotkanie miało na celu zaprezentowania bogatej oferty tegorocznej edycji Targów oraz przedstawienie programu towarzyszącego temu wydarzeniu.

Zebrani przedstawiciele mediów zapoznani zostali również ze szczegółami związanymi z warsztatami towarzyszącymi przedsięwzięciu.

W konferencji uczestniczyli:
- Roman Pacholczyk - Wicestarosta Ostrowski,
- Beata Matuszczak - Dyrektor ZSE w Ostrowie Wielkopolskim,
- Ewa Machnik - Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski,
- Marcin Kubica - Prezes Zarządu GRUPY LUBAWA S.A,
- Tomasz Sulkowski – Prezes Zarządu LITEX PROMO Spółka z o.o.
- Magdalena Barczak-Zmyślona – przedstawiciel zespołu organizacyjnego III RTBiP.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Targów to „Nowe technologie w biznesie”.

III Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości odbędą się 1 kwietnia 2016 roku i trwać będą w godzinach od 10.00 do 15.00.
Targi są imprezą otwartą.


SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY


9 marca 2016 roku odbyło się podsumowanie działań w ramach projektu „Szkoła wolna od dopalaczy”.
Projekt ujęty jest w Szkolnym Programie Profilaktyki i wpisuje się w Ogólnopolską Kampanię „Dopalacze kradną życie”.

Na to szczególne spotkanie przyjęli zaproszenie reprezentanci drużyny ekstraklasy koszykówki męskiej BM SLAM STAL Ostrów Wlkp.: Marcin Sroka – skrzydłowy, Christoph Nikołow – skrzydłowy, Tomasz Ochońko – rozgrywający i zarazem kapitan drużyny oraz Grzegorz Glubiak – dyrektor BM Slam Stal Ostrów Wlkp.
Działania profilaktyczne rozpoczęły się uczestnictwem wszystkich uczniów w projekcji filmu ostrowskiej grupy PAT czyli profilaktyka a Ty, pt. Dopalacze niszczą życie”. Projekcja odbyła się w OCK.

Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursie organizowanym przez MEN pod hasłem „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”. Zadaniem konkursowym było wykonanie komiksu. Autorami prac są: Magdalena Chłopek z kl. IV a, Natalia Zmysłowska i Angelika Cieluch z kl. IV e, Ania Jasiórska z klasy III a oraz Ewelina Żukowska z kl. I b.

W październiku 2015 w ramach projektu uczniowie wzięli udział w Olimpiadzie Sportowo – Zdrowotnej Szkół Ponadgimnazjalnych „Życie bez nałogów”.

Elementem projektu była również wystawa pt. „Świat moich pasji”. Korytarze naszej szkoły wypełniły plakaty - prezentacje uczniowskie.

Do działań profilaktycznych włączeni zostali również rodzice naszych uczniów. W styczniu odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas I i II z dyrektorem Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – panem Andrzejem Bilińskim – toksykologiem. Celem spotkania było przedstawienie rodzicom problematyki dotyczącej dopalaczy i ich zgubnego wpływu na ludzkie zdrowie i życie.

Kolejnym działaniem profilaktycznym był konkurs na najlepsze hasło promujące życie bez uzależnień.
Zadaniem każdej klasy było wykonanie plakatu ze swoim hasłem. Nagrodzone zostały 4 klasy: III miejsce – klasa II technik logistyk, II miejsce – klasa Ia technik ekonomista, I miejsce – klasa II b technik ekonomista. Wyróżnienie otrzymała klasa II technik logistyk/technik handlowiec. Zwycięska klasa otrzymała bilety na mecz ekstraklasy koszykówki męskiej w dniu 20 marca br.
Podsumowany został również konkurs na spot filmowy promujący zdrowy tryb życia, wolny od używek, konkurs pod hasłem „Przytomni”.
Do komisji konkursowej wpłynęło 11 filmów. Za nagranie spotu nagrodzone zostały 4 klasy. Miejsce III i kosz pełen owoców otrzymała klasa III b, miejsce II, dzień bez pytania oraz bilety dla całej klasy na mecz ekstraklasy koszykówki – klasa II technik logistyk. Miejsce pierwsze i nagrodę główną: klasowe wyjście do Let’s Fitness oraz dzień bez pytania otrzymała klasa III a. Komisja konkursowa wyróżniła również film przygotowany przez klasę I technik logistyk.

Podczas podsumowania projektu „Szkoła wolna od dopalaczy” uroczyście wyróżnieni zostali uczniowie, którzy wzorowo uczęszczali do szkoły w I półroczu roku szkolnego 2015/2016.

Podsumowaniu projektu towarzyszyło przygotowane dla wszystkich uczniów naszej szkoły zdrowe, wiosenne śniadanie.

III POWIATOWY TURNIEJ GIMNAZJÓW


W środę, 24 lutego odbyła się III edycja Powiatowego Turnieju Gimnazjów.
Jak co roku patronat nad Turniejem objęli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski i Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak.

O zwycięski tytuł dla swojego gimnazjum zmagali się uczniowie ze szkół gimnazjalnych miasta i Powiatu Ostrowskiego.

Turniej skierowany był do uczniów klas III szkół gimnazjalnych i miał na celu upowszechnianie wśród młodzieży postaw edukacyjnych polegających na zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz sprawności fizycznej, kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy teoretycznej z praktycznymi działaniami, promocję talentów i zdrowego trybu życia oraz poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji.

Młodzież gimnazjalna wykazała się swoją wiedzą i umiejętnościami w różnych dziedzinach.
Dwudziestojednoosobowe reprezentacje gimnazjów walczyły o najlepsze noty w konkursach: ekonomicznym, matematycznym, poprawności językowej, języka niemieckiego, języka angielskiego, wiedzy o świecie i policyjnym torze przeszkód.
Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich konkursów czuwali nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim – specjaliści w poszczególnych dziedzinach.
Przebieg policyjnego toru przeszkód koordynowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach to: Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Księdza Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim – konkurs poprawności językowej, konkurs ekonomiczny, konkurs wiedzy o świecie; Publiczne Gimnazjum w Gorzycach Wielkich – konkurs języka niemieckiego, konkurs matematyczny, policyjny tor przeszkód; Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów – konkurs języka angielskiego.

W klasyfikacji ogólnej I miejsce zdobyło Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Księdza Jana Bosko w Ostrowie Wlkp. II miejsce otrzymało Publiczne Gimnazjum w Gorzycach Wielkich. III miejsce wywalczyło Gimnazjum w Sieroszewicach.

W trakcie Turnieju wszyscy przybyli gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć pokaz Techniki i Taktyki Interwencji Policyjnych oraz Technik Karate Shotokan, przygotowany przez policyjną grupę karate Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim w składzie: sierż. Paweł Grzesiak, st.post. Ewa Golińska, Anna Galewska na czele z asp. Grzegorzem Kuroszczykiem - zdobywcą brązowego medalu Mistrzostw Świata w karate.
Na zakończenie Turnieju funkcjonariusze ostrowskiej Policji wygłosili również prelekcję na temat codziennej pracy Policji.

Wszystkim laureatom nagrody wręczyli: Rafał Luciński - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, nadkom. Zbigniew Raczak - Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim oraz Beata Matuszczak - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


FOTORELACJA Z IGRZYSK EKONOMIKA
DRZWI OTWARTE, 19. i 20. 02. 2016 r.KOLEJNY SUKCES NASZYCH LOGISTYKÓW


16 lutego 2016 roku w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbył się II Międzyszkolny Turniej Logistyczny.
W konkursie wzięło udział 13 szkół. Każdą szkołę reprezentowała czteroosobowa drużyna.
Drużyna logistyków z naszej szkoły również wzięła udział w Turnieju, podczas którego wykazała się ogromną wiedzą i umiejętnościami logistyczno-spedycyjnymi.
Młodzi logistycy z ZSE zajęli I miejsce w Turnieju.
Zwycięzcy wygrali czterodniową wycieczkę przedmiotową do Trójmiasta, zestaw podręczników logistycznych dla szkoły oraz darmowy pierwszy miesiąc studiów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Skład zwycięskiego zespołu stanowili uczniowie klasy IV Technikum Logistycznego: Adrianna Całka, Joanna Uciechowska, Michał Kosnowicz oraz Damian Ziętkiewicz.

Poziom II Międzyszkolnego Turnieju Logistycznego był bardzo wysoki.
Turniej składał się z II części o tematyce logistycznej i spedycyjnej. W I części uczestnicy rozwiązywali test, składający się z 40 pytań, część II stanowiły zadania problemowe, dotyczące minimalizacji pustych przebiegów w transporcie.

Uczniów do konkursu przygotowywała Wiesława Walkowiak - nauczyciel przedmiotów zawodowych.


DRZWI OTWARTE W EKONOMIKUSUKCES NASZEJ UCZENNICY


W siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Wydział Ekonomii w Kaliszu odbyła się kolejna edycja Konkursu Wiedzy Ekonomicznej pod patronatem Starosty Ostrowskiego i Prezydenta Miasta Kalisza dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.
Do konkursu w sekcji rachunkowości zakwalifikowało się 16 uczniów klas czwartych Zespołu Szkól Ekonomicznych, z których 15 zostało finalistami etapu centralnego, natomiast II miejsce i tytuł laureata konkursu uzyskała uczennica klasy IV Natalia Zmysłowska.
W konkursie łącznie wzięło udział 152 osoby z Powiatów: Ostrowskiego, Kaliskiego, Pleszewskiego i Tureckiego. Do finału konkursu zakwalifikowało się 52 uczniów. Młodzież musiała wykazać się trudną sztuką ewidencji księgowej operacji gospodarczych z zakresu rachunkowości finansowej. Ponadto uczniowie rozwiązywali zadania z analizy finansowej i sprawozdawczości.
Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawował Pan Krzysztof Cegła.

NASZA KLASA MA TALENT, CZYLI WALENTYNKI W EKONOMIKU


15 lutego 2016 roku, z inicjatywy Samorządu Szkolnego oraz Klubu Kibica Ekonomika zorganizowano walentynkowy przegląd talentów Ekonomika.
Każda klasa zaprezentowała swój talent, łącząc go tematycznie ze Świętem Zakochanych.
Były śpiewy, tańce, kabarety, wyznania miłości....
Jury w składzie: Anna Kupczyk - pedagog szkolny, Justyna Witek- bibliotekarz, Tomasz Stempniewicz - nauczyciel języków obcych oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej - Nicola Waliszewska oceniała prezentujące się klasy i ich emanujące miłością występy.
Wyniki walentynkowego przeglądu talentów Ekonomika:
I miejsce - klasa II C TE,
II miejsce - klasa II TL,
III miejsce - klasa III TL/TH.
Wszystkim klasom gratulujemy umiejętności i pomysłów!
Podczas szkolnego Swięta Zakochanych prężnie działała Poczta Walentynkowa.


ZDROWE ODŻYWIANIE W ZSE


Dziś, 16 lutego 2016 roku, uczniowie ZSE mieli okazję uczestniczyć w wykładzie mgr Arkadiusza Powierzy, dietetyka i zarazem nauczyciela w-f w ZSSS w Ostrowie Wielkopolskim.
Prezentacja eksperta dotyczyła tematu "Jak dbać o swoją kondycję fizyczną i jak zdrowo się odżywiać?" i zorganizowana została przez Martę Libudzic - nauczycielawychowania fizycznego w naszej szkole.
Okazuje się, że uczniowie ZSE mają dużą wiedzę na temat właściwych nawyków żywieniowych, ale i też sporo pytań dotyczących swojego stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej.
Wykład eksperta, którego gościliśmy był strzałem w dziesiątkę!
Mamy nadzieję, że tego typu spotkania będą odbywały się systematycznie.


SZKOŁA SPORTOWYCH TALENTÓW
BIEG NA ORIENTACJĘ


10 lutego 2016 roku na Piaskach w ramach projektu Szkoła Sportowych Talentów miały miejsce zawody w biegu na orientację.
Zawody odbyły się pod opieką pani Marty Libudzic i pana Pawła Szczepaniaka - nauczycieli wychowania fizyczneg w naszej szkole.

W kategorii dziewcząt: I miejsce zajęła Agata Kruszyk, II miejsce Iga Koszkało, III miejsce Paulina Chałupka.
W kategorii chłopców zwyciężył Mikołaj Maciejewski, II miejsca Dawid Grzesiak, III miejsce Krystian Kłopocki.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom


LIST DO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ FERIAMI ZIMOWYMI


Drodzy i Szanowni,

Rozpoczynające się ferie zimowe to dla wszystkich moment odpoczynku, oderwania się od szkolnych obowiązków oraz szansa na zebranie sił na drugi semestr nauki.
Przede wszystkim jest jednak okazja do wykorzystania uroków tej pory roku i aktywnego spędzenia czasu podczas jazdy na nartach, snowboardzie, sankach czy łyżwach oraz długich spacerów, a w przypadku braku śniegu i mrozu - na pływalni czy w halach sportowych.
Ruch bez wątpienia jest znakomitą alternatywą dla telewizora czy komputera. Aktywność procentuje – służy nie tylko lepszemu samopoczuciu i zdrowiu, ale ma także wpływ na kondycję psychiczną i przekłada się na lepsze wyniki w nauce. Czas ferii wykorzystajcie jak najefektywniej, tak by z uśmiechem wrócić do szkolnej ławki.
Podczas wszelkich aktywności pamiętajcie o bezpieczeństwie swoim oraz kolegów.
Bądźcie zawsze czujni i uważni, nie ufajcie napotkanym obcym, nie dajcie się namówić na ryzykowne zabawy. Ślizgawki na zamarzniętych rzekach, stawach, jeziorach – kuszą, ale w rzeczywistości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.
Pamiętajcie także o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego, zawsze noście przy sobie elementy odblaskowe, które sprawiają, że jesteście widoczni dla kierowców. W trudnych sytuacjach nie wahajcie się prosić dorosłych o pomoc.
Do Waszej dyspozycji jest również Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, który działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00.
Pod numerem 800 12 12 12 czekają eksperci – gotowi Was wysłuchać i pomóc rozwiązać wszelkie problemy.

Życzę Wam fantastycznych, śnieżnych ferii.

Z pozdrowieniami,

Wasz Rzecznik
Marek Michalak

PAWEŁ POPRAWA ZWYCIĘZCĄ KONKURSU POWIATOWEGO


11 stycznia 2016 r. odbył się w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Salezjanek I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Jego głównym celem było pogłębianie zainteresowań uczniów tematyką krajów anglojęzycznych (Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii).
W etapie powiatowym wzięło udział 16 uczestników z różnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Konkurs składał się z dwóch części: testu pisemnego oraz części ustnej, do której zakwalifikowało się najlepszych dziesięciu uczestników.
W konkursie zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowali: Paweł Poprawa z kl. IIa, Jakub Warga z kl. IITL-H oraz Maria Świerzewska z kl. IIa. W pierwszym wewnątrzszkolnym etapie zajęli oni odpowiednio pierwsze trzy miejsca.
W konkursie powiatowym wspaniały wynik uzyskał Paweł Poprawa, który po części pisemnej był trzeci, a w części ustnej okazał się bezkonkurencyjny. Jako zwycięzca otrzymał z rąk Senatora Łukasza Mikołajczyka nagrody rzeczowe oraz dyplom laureata konkursu.
Oprócz Pawła do II części etapu powiatowego przeszedł Jakub Warga, który ostatecznie zajął X miejsce. Maria Świerzewska uplasowała się w konkursie na XII miejscu.


POMOCNA PACZKA


Jak co roku, także i w tym, w naszej szkole zorganizowaliśmy akcję pod hasłem "Pomocna Paczka".
Każda klasa przygotowywała jedną paczkę. Do tych działań włączyli się też nauczyciele i pracownicy administracji.
Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się obdarować 22 rodziny w trudnej sytuacji.
Bardzo dziękujemy za hojność, empatię i działanie w ważnym celu.
Dziękujemy za otwarte, ciepłe serca, dzięki którym mogliśmy zrealizować to zadanie.
Koordynatorami akcji były pedagog szkolny Ania Kupczyk i nauczyciel języka angielskiego Grażyna Rachwalska.

PODSUMOWANIE PROJEKTU "EUROPEJSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM"21 grudnia 2015 roku w sali gimnastycznej ZSE odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego".
Projekt skierowany był do uczniów Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik ekonomista.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie były dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych, dobra znajomość języka angielskiego, wysoka frekwencja oraz kultura osobista.
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ,br> Przedstawiciele uczestników Projektu, uczniowie klasy czwartej Aneta Chałupnik i Michał Modzelewski przedstawili prezentację z pobytu w Anglii. Podzielili się swoimi wrażeniami, odczuciami z pobytu w Plymouth.
Uczniowie podczas pobytu w Plymouth zakwaterowani byli parami w domach rodzin angielskich tzw. host familys.
Uczestnicy Projektu byli pod opieką zagranicznego partnera stażu - firmy Europa Training Ltd. Każdy uczeń miał przydzielone inne przedsiębiorstwo lub instytucję, w której odbywał praktyki i do której musiał samodzielnie dotrzeć.
Podczas stażu uczniowie zapoznali się z nowymi metodami organizacji pracy, sposobami obsługi klientów, obowiązującymi przepisami BHP i kulturą bezpiecznej pracy. Uczniowie sporządzali dokumentację magazynową, handlową, kasową i kadrowo-płacową. Stażyści obsługiwali interesantów, redagowali pisma służbowe. Nauczyli się także słów i zwrotów przydatnych w ich przyszłym zawodzie oraz znacznie poprawili swoje umiejętności językowe.
Uczniowie mieli również zagospodarowany czas wolny: organizowane były spotkania integracyjne, dzięki którym mogli zwiedzić miasto oraz poznać jego historię i miejscowe zwyczaje.
Zorganizowana była także wycieczka do największego akwanarium w Wielkiej Brytanii - National Marine Aquarium – oraz wyjście na kręgle. Mieli okazję podziwiać piękne widoki oceaniczne z The Hoe oraz na Barbican.
Uczniowie uczestniczący w stażu twierdzą, iż wyjazd nie tylko poprawił ich umiejętności językowe i podniósł kompetencje zawodowe, ale zwiększył też ich świadomość społeczną dotyczącą bycia Europejczykiem oraz udowodnił, że z powodzeniem mogą pracować także poza granicami kraju.

Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie przez pana Starostę Pawła Rajskiego oraz panią Dyrektor Beatę Matuszczak uczestnikom Projektu certyfikatów i Europassów Mobilności.
Całą uroczystość podsumowania projektu uświetnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem dyrygenta Karola Zmyślonego.

EKONOMIK HANDBALL TEAM 2012-2016


W grudniu zakończyły się międzyszkolne rozgrywki w piłkę ręczną.
Przez ostatnie cztery lata reprezentacja naszej szkoły zaliczana była do silnych drużyn, a największym sukcesem było zdobycie II miejsca w rozgrywkach powiatowych w roku 2013.
W przyszłym roku planowane jest również rozegranie kilku meczów towarzyskich żeńskiej reprezentacji „szczypiorniaka” – chętne zawodniczki ze sportowym charakterem mile widziane w drużynie.

Wszystkim sportowcom drużyny piłki ręcznej dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły, życzymy powodzenia w dalszej edukacji i karierze sportowej.

EKONOMIK - TWOJA DROGA DO KARIERY


W grudniu odbyła się trzecia już edycja projektu edukacyjnego „EKONOMIK – TWOJA DROGA DO KARIERY”.
Projekt skierowany był do uczniów klas drugich i trzecich szkół gimnazjalnych i miał na celu pomoc młodzieży w rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych i planowaniu kariery zawodowej.
Założeniem projektu było wskazanie młodym ludziom sposobów odnalezienia się na rynku pracy oraz zaprezentowanie oferty edukacyjnej naszej szkoły.
W ramach projektu gimnazjaliści wzięli udział w innowacyjnych warsztatach z zakresu przedsiębiorczości, księgowości, logistyki i transportu. Dla przybyłych gości odbyły się także warsztaty strzeleckie, pokaz sprzętu i tresury psa policyjnego oraz prezentacja zawodu policjanta.
W tym roku szkolnym w projekcie wzięły udział cztery szkoły gimnazjalne: Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowie Wielkopolskim, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy, Gimnazjum Publiczne im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.

ŚWIĄT CZAR....


22 grudnia 2015 roku uczniowie klas trzecich wprowadzili w magiczny, świąteczny czas Bożego Narodzenia wszystkich pracowników szkoły oraz całą społeczność uczniowską Świątecznym Koncertem Kolęd.
Koncert kolęd uświetnił występ chóru szkolnego pod dyrekcją Karola Zmyślonego.
Po waspólnym kolędowaniu odbyły się wigilie klasowe oraz wigilia pracowników ZSE.


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNEPrawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia
w serdecznej i rodzinnej atmosferze.
Niech te dni upłyną bez trosk i zmartwień.
Niech wszelkie zmiany w Nowym 2016 Roku
będą zmianami trafnymi i pełnymi ciekawych możliwości

życzy
Rodzicom i Uczniom

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Józefa Gniazdowskiego
w Ostrowie Wielkopolskim

EKONOMIK PAMIĘTAŁ O STANIE WOJENNYM


14 grudnia 2015 roku, w 34 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Ekonomiku zapłonęło światło wolności.
Dla uczczenia pamięci ofiar i prześladowanych w czasie stanu wojennego uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż słowno-muzyczny.
Podczas akademii przedstawione zostały sceny charakterystyczne dla zimy 1981 r.: scena rodzinna, w której w noc wprowadzenia stanu wojennego milicjanci wkraczają do mieszkania i aresztują działacza "Solidarności”, scena wprowadzenia stanu wojennego – ogłoszenie i odczytanie dekretu przez Wojciecha Jaruzelskiego, scena wieczoru wigilijnego, scena kolejki stojącej w oczekiwaniu na dostawę towaru, a także scena, w której milicjanci weszli między oglądających i aresztowali wcześniej poinformowanych o tym pomyśle uczniów z widowni.
Uroczystość uświetniły charakterystyczne utwory muzyczne w wykonaniu uczniów Ekonomika oraz chóru szkolnego pod dyrekcją Karola Zmyślonego.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA


PRZYPOMINAMY O WALNYM ZEBRANIU STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

15 GRUDNIA 2015 ROKU, WTOREK, GODZINA 17.OO, AULA SZKOŁY.Trening kompetencyjny w Kiekrzku


W dniach od 8 do 9 grudnia 2015 roku odbył się trening kompetencyjny dla uczniów klas o profilu prawno-policyjnym objętych patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, zorganizowany przez Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu.
W dwudniowych stacjonarnych warsztatach w Kiekrzu uczestniczyli uczniowie klasy IIIc TE, IIIb TE oraz 3 uczniów z klasy IVd i IVTL wraz z opiekunami p.Ewą Papych, p.Izabelą Ryzińską–Dolatą i p.Arturem Kurczabą.

Celem warsztatów była realizacja założeń programu edukacji prawno-policyjnej oraz przygotowanie młodzieży do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do Policji oraz możliwości rozwijania uniwersalnych kompetencji przydatnych w dorosłym życiu i pracy zawodowej.

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA W ZSE


10 grudnia w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyło się spotkanie z Adwokatem Cezarym Nowakowskim.
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu edukacyjnego organizowanego przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Izbę Radców Prawnych.

Adwokat Cezary Nowakowski starał się przybliżyć młodzieży konstytucyjne prawa i wolności, a w szczególności prawo do wolności wypowiedzi i jego znaczenia w demokratycznym państwie prawa, ograniczenia, jakim to prawo podlega ze względu na ochronę dóbr osobistych oraz konsekwencje naruszania granic wolności wypowiedzi.
Poruszono również temat roli prawników, jako obrońców praw człowieka i reprezentantów obywateli w rozstrzyganiu sporów w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Młodzież miała również okazję zadać wiele pytań dotyczących wykonywania zawodu adwokata, doświadczeń zawodowych oraz prowadzonych spraw.
Spotkanie zorganizowała Magdalena Barczak-Zmyślona w ramach realizacji zajęć z Edukacji prawno-policyjnej dla klas IV.

NASZE "SREBRNE DZIEWCZYNY"


8 grudnia 2015 roku żeńska reprezentacja wywalczyła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce.
Waleczne dziewczyny zyskały ogromną sympatię kibiców.
Dziękujemy całemu zespołowi za wiele pięknych, efektownych akcji, za sportową postawę i godne reprezentowanie naszej szkoły.
Trenerem "sreberek" jest nauczyciel wychowania fizycznego Artur Włodarczyk.

MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNY KLIMAT W EKONOMIKU


Dzięki kreatywności Samorządu Uczniowskiego wszyscy uczniowie i pracownicy ZSE poczuli, że.....
....coraz bliżej święta.....
....coraz bliżej święta.....

VIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LOGISTYCZNA


W grudniu odbył się etap okręgowy VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Uciechowska, Michał Kosnowicz, Damian Ziętkiewicz - uczniowie klasy IV oraz Michał Grajek i Michał Łyczkowski - uczniowie klasy III.
Znalezienie się na liście finalistów i laureatów to liczne cenne nagrody rzeczowe oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.
Poza tym etap okręgowy jest szczególnie emocjonujący ze względu na wybór 50 najlepszych logistyków spośród tysięcy zdolnych i ambitnych młodych ludzi.

Po ogłoszeniu wyników, 7 grudnia, do finału VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zakwalifikował się Michał Kosnowicz.
Finał odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie WSL, 4 marca 2016 roku.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcy życzymy dalszych sukcesów.

WF z zawodowcami


2 grudnia 2015 roku wielkie sportowe wydarzenie w EKONOMIKU. Nasi uczniowie mieli okazję do udziału w treningu koszykówki, który poprowadzili zawodnicy i II trener BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski.
Dla sympatyków basketu była to wspaniała przygoda ze sportem i niepowtarzalna szansa na wspólną grę z zawodnikami TAURON BASKET LIGI. Dziękujemy przybyłym sportowcom: Adrianowi Sulińskiemu, Adamowi Kaczmarzykowi, Curtisowi Millage, Alexis Wangmene oraz trenerowi Karolowi Kowalewskiemu.

BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski w EKONOMIKU


2 grudnia 2015 roku w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Innowacyjną lekcję języka angielskiego na sportowo poprowadziły anglistki: Magdalena Andrzejewska i Grażyna Rachwalska.
W zajęciach uczestniczyli anglojęzyczni zawodnicy BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski: Curtis Millage i Alexis Wangmene.
Sportowcy odpowiadając uczniom na pytania, zachęcali ich do pracy nad własną dyscypliną, stawiania sobie coraz wyższych celów i dążenia do spełniania marzeń.
Uczestnicy zajęć mieli możliwość do uwiecznienia spotkania na pamiątkowych fotografiach.
Koordynatorką spotkania ze sportowcami był opiekun Klubu Wzorowego Kibica Ekonomika - Wiesława Walkowiak.

KONKURS DZIENNIKARSKI I PIOSENKI POETYCKIEJ


Rozwijając temat „Jaką rolę odgrywa w życiu człowieka pamięć?” uczennica naszej szkoły Weronika Szczypkowska z klasy IV a zajęła III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Konkursu Dziennikarskiego.
25 listopada 2015 roku w III LO odbyło się ogłoszenie wyników powyższego konkursu połączone z Konkursem Piosenki Poetyckiej pt. „Kocham cię życie”.
W tym konkursie Ekonomik godnie reprezentowała uczennica klasy IV b Marta Ratuszna w piosence Grażyny Łobaszewskiej „Tyle tego masz”, kompozycji Darka Janusa.

Opiekunkami konkursów były mgr Małgorzata Czaińska-Zawidzka oraz mgr Izabela Ryzińska-Dolata.
Uczennicom za rozwijanie umiejętności dziennikarskich i wrażliwości na piękno poezji i muzyki bardzo dziękujemy i gratulujemy sukcesu.

CHCESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM WOŚP?


24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tuż, tuż!
Ostrowski sztab rozpoczął już swoją pracę, jednak na nic zdadzą się ich trudy bez was, drodzy wolontariusze.

Przypominamy, że ostrowski sztab WOŚP zaprasza wszystkich, którzy 10 stycznia chcą grać razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę, 2 grudnia, o godzinie 18:00 w Ostrowskim Centrum Kultury.

Wolontariuszem WOŚP może zostać każdy, jednak należy pamiętać, aby osoby niepełnoletnie przybyły na spotkanie z rodzicem bądź opiekunem prawnym (w szczególnym wypadku ze zgodą).
Każdy kandydat na wolontariusza musi przyjść na spotkanie z podpisanym na odwrocie zdjęciem legitymacyjnym, które zostanie umieszczone na jego identyfikatorze.
Potrzebny będzie także numer PESEL oraz, jak mówią organizatorzy, energia i uśmiech na twarzy.

Podczas 24. Finału WOŚP „Mierzymy wysoko” wolontariusze będą zbierać pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Co roku blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze, które następnie rozliczane są w ponad 1700 sztabach, w tym w kilkudziesięciu zlokalizowanych poza granicami Polski.
W ciągu poprzednich 23 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny ponad 650 milionów złotych.

PAMIĄTKI OKOLICZNOŚCIOWE OBCHODÓW JUBILEUSZU 90-LECIA ZSE


KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW 90-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Z RADOŚCIĄ INFORMUJE, ŻE SĄ JUŻ DOSTĘPNE DO NABYCIA OKOLICZNOŚCIOWE PAMIĄTKI: 2 PUBLIKACJE "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 1925-2015" i "DRUŻYNA HERMESA. ABSOLWENCI KLAS HANDLOWYCH I EKONOMICZNYCH W LATACH 1927-2015" ORAZ JUBILEUSZOWA FILIŻANKA.


ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIANASZ STYPENDYSTA


30 listopada 2015 roku najlepszy uczeń naszej szkoły - Michał Kosnowicz z III klasy Technikum Logistycznego otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium Michałowi wręczyły: Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak.
Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu.

ZEBRANIA Z RODZICAMI


26 listopada 2015 r.

Godzina 16.30

Klasa IVa TE – wychowawca mgr G.Rachwalska sala nr 2 (parter)
Klasa IVb TE – wychowawca mgr D.Łagosz sala nr 8 (I piętro)
Klasa IVc TE – wychowawca mgr K.Cegła sala nr 16 (II piętro)
Klasa IVd TE – wychowawca mgr A.Raczak sala nr 1 (parter)
Klasa IVe TE – wychowawca mgr G.Biel sala nr 23 (II piętro)
Klasa IVTL – wychowawca mgr W. Burkietowicz sala nr 5c (przy sali gimnastycznej)
Klasa IIIa TE - wychowawca mgr M. Czaińska – Zawidzka sala nr 6 (I piętro)
Klasa IIIb TE - wychowawca mgr M. Barczak-Zmyślona sala nr 14 (II piętro)
Klasa IIIc TE - wychowawca mgr I. Ryzińska-Dolata sala nr 19 (II piętro)
Klasa IIITL/TH - wychowawca mgr K. Sikorska sala nr 10 (I piętro)

Godzina 17.30

Klasa Ia TE – wychowawca mgr M.Kulas sala nr 20 (II piętro)
Klasa Ib TE – wychowawca mgr K.Tyburska-Florek sala nr 3 (parter)
Klasa ITL – wychowawca mgr B.Mądrzak sala nr 14 (II piętro)
Klasa IIa TE – wychowawca mgr I.Grzesiek sala nr 11 (I piętro)
Klasa IIb TE – wychowawca mgr E.Kalinowska sala nr 10 (I piętro)
Klasa IIc TE – wychowawca mgr A.Matuszak sala nr 16 (II piętro)
Klasa IITL – wychowawca mgr H.Zwierz sala nr 8 (I piętro)
Klasa II TL/TH – wychowawca (w zastępstwie) dr A. Burkietowicz sala nr 4 (parter)

Wszyscy nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim od godz. 16.30.

EKONOMIK - FAJNA SPRAWA, TUTAJ PALIĆ NIE WYPADA!!!


Ekonomik – fajna sprawa, tutaj palić nie wypada!!!
Jak, co roku, w trzeci listopadowy czwartek, czyli 19 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bez Papierosa.
Uczniowie klasy IIIc odpowiednio przebrani informowali o tym wydarzeniu wszystkie klasy, odwiedzając je podczas lekcji.
W rolę papierosa wcielił się Robert, któremu towarzyszyła śmierć w wymownym czarnym stroju, z nieodzownym atrybutem śmierci – kosą.
Śmierć zagrała Żaneta. Wraz z takim duetem Ola przedstawiała informacje dotyczące szkodliwego i rakotwórczego wpływu nikotyny, substancji smolistych i środków chemicznych zawartych w papierosie.

Niewielu wie, że ilość nikotyny wyciśnięta z dwóch papierosów jest dla człowieka dawką śmiertelną.
Tylko dlatego, że część jej zawartości ulatnia się z dymem, człowiek palący papierosy żyje.
Niestety nagromadzenie w organizmie substancji kancerogennych wywołuje choroby nowotworowe u palaczy.
Dlatego lepiej być wolnym i nie pozwolić, by cokolwiek nas zniewoliło.

W tym czasie na lekcjach wychowawczych realizowano temat dotyczący skutków palenia papierosów.
Koordynatorem happeningu była pani Anna Kupczyk - pedagog szkolny.

WYNIKI KONKURSU „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”


16 listopada 2015 roku o odbył się I etap konkursu „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”, w którym wzięło udział 19 uczniów z naszej szkoły.

Zespół Szkół Ekonomicznych z Ostrowa Wielkopolskiego w drugim etapie (wojewódzkim) reprezentować będą:
Ilona Dwornikowska (kl. IVa),
Natalia Tomala (kl. IVa),
Agnieszka Wawrzyniak (kl.IIIa).
ŻYCZYMY POWODZENIA!

CIĄG DALSZY OBCHODÓW DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
I DNIA WOLONTARIUSZA


W Ekonomiku znów się działo!!!
Wielka akcja i wielcy ludzie - "producenci krwi".

18 listopada 2015 roku ambulans "mobilnego punktu poboru krwi" zawitał na ulicę Partyzancką.
Akcję promującą oddawanie krwi poparło ponad 40 osób.
Wśród oddających krew byli uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły.
Chętne osoby skorzystały również z okazji i rejestrowały się w banku dawców szpiku.
Koordynatorkami akcji były: opiekun Szkolnego Koła PCK - Izabela Ryzińska-Dolata oraz pedagog szkolny i opiekun Szkolnego Koła Wolontariusza - Anna Kupczyk. Akcji przyświecały słowa: TWOJA KREW RATUJE MOJE ŻYCIE!

EKONOMIK KONTRA II LO


17 listopada 2015 roku odbył się w naszej szkole mecz piłki siatkowej.
Nasze siatkarki zafundowały kibicom wielkie emocje podczas gry z siatkarkami z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.
Po bardzo zaciętym meczu team Ekonomika w nowych koszulkach przegrał 3-2.
Wygranym gratulujemy zwycięctwa, a naszym dziewczynom waleczności!

JUBILEUSZ 90-LECIA - ZDJĘCIA


Zapraszamy do obrzejrzenia zdjęć z jubileuszu 90-lecia naszej szkoły

GALERIA

JUBILEUSZ 90-LECIA - RETRANSMISJA


OCK:


MSZA ŚWIĘTA:


SPOTKANIE W SZKOLE:Retransmisję można również oglądać na portalu internetowym OK24.pl
http://ok24.tv/jubileusz-90-lecia-zespolu-szkol-ekonomicznych-spotkanie-po-latach/

JUBILEUSZ 90-LECIA NA ŻYWO W INTERNECIE


Dla tych Państwa, którzy nie będą mogli osobiście przyjść na spotkanie z okazji jubileuszu 90-lecia szkoły dzięki uprzejmości portalu internetowego OK24.tv zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo z części oficjalnej odbywającej się w Ostrowskim Centrum Kultury. Transmisja rozpocznie się o godzinie 14

Aby obejrzeć należy wybrać jeden z poniższych linków

http://ok24.tv/jubileusz-90-lecia-zespolu-szkol-ekonomicznych-im-jozefa-gniazdowskiego-oficjalnie-na-zywo-na-ok24-tv/

https://livestream.com/nowickimedia/Jubileusz90leciaZSE

"WARTO WIEDZIEĆ WIECEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH"


16 listopada w naszej szkole odbył się I etap II edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".
Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 20 pytań wielokrotnego wyboru.
Uczniowie musieli zmierzyć się z pytaniami z zakresu historii systemu ubezpieczeń społecznych, rodzaju ubezpieczeń i świadczeń, a także reformy systemu emerytalnego.
Komitet szkolny wyłoni 3 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów z testu i reprezentować będą naszą szkołę w etapie wojewódzkim.

Projekt realizowany jest w ramach „Lekcji z ZUS” i przybliża uczniom szkół ponadgimnazjalnych niełatwą tematykę ubezpieczeń społecznych w prosty i ciekawy sposób.
Dziedzina to trudna, ale istotna dla każdego, kto wchodzi w dorosłe życie.
"Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

OBCHODY DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA I DNIA WOLONTARIUSZA


Jan Paweł II w liście apostolskim na trzecie tysiąclecie napisał, "Nikt nie może zostać pozbawiony naszej miłości".
Każdy człowiek jest powołany do pomagania drugiemu.....
Nikt nie wie, co przyniesie los, co się może zdarzyć, ale wiemy, że każdy ma możliwość pomocy innym w różnej formie - mowa tu o wolontariacie i o honorowym krwiodawstwie.
Tomasz Merton powiedział: "Żaden człowiek nie jest samotną wyspą", żyjemy wśród ludzi, jesteśmy powiązani nicią społecznych połączeń.
Każdy z nas może mieć otwarte serce, może pomagać innym.

13 listopada br. w auli szkolnej rozpoczęły się obchodyDni Honorowego Krwiodawstwa i Dnia Wolontariusza.
Na spotkanie z młodzieżą zostały zaproszone: pani Jolanta Tańczyn oraz pani Teresa Kurzaj z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowych Oddziałów w Ostrowie Wielkopolskim i w Kaliszu, które przybliżyły ideę honorowego oddawania krwi i możliwości zarejestrowania się w banku dawców szpiku.

Tego też dnia podsumowaliśmy pracę wolontariuszy z naszej szkoły, którym pani dyrektor Beata Matuszczak wręczyła podziękowania.

Młodzież na spotkaniu miała możliwość zadawania pytań, zainteresowani otrzymali broszury informacyjne dotyczące dotyczące krwiodawstwa i oddawania szpiku oraz oświadczenia woli dotyczące transplantologii.

Akcję w szkole koordynują opiekun Szkolnego Koła PCK – Izabella Ryzińska - Dolata oraz opiekun Szkolnego Koła Wolontariusza – Anna Kupczyk.

W środę 18 listopada br. będzie możliwość dobrowolnego oddawania krwi i zarejestrowania się w banku dawców szpiku – sala gimnastyczna ZSE w godzinach 8.00 do 12.00.
Gorąco zachęcamy do włączenia się do akcji.

ZAJĘCIA Z POLICJANTEM


12 listopada odbyły się w naszej szkole kolejne zajęcia w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
Klasa I b o profilu prawno-policyjnym wzięła udział w wykładzie przeprowadzonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Dariusza Jakuszkowiaka.
Temat prelekcji dotyczył struktury organizacyjnej Policji, głównych pionów i ich zadań oraz hierarchii w Policji.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


Obchody Święta Niepodległości w naszej szkole zostały przygotowane przez klasy IV.
W tym roku maturzyści zaproponowali wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

IV B NA KOMENDZIE...


10 listopada br. klasa IV b pod opieką Pana Artura Kurczaby udała się do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim na kolejną wycieczkę przedmiotową.
Celem zajęć na Komendzie było przybliżenie uczniom specyfiki pracy policjanta, a także warunków i zasad naboru do tej formacji.

"II B i II C MELDUJE SIĘ!"


W dniach od 19 do 21 października uczniowie klas II b i II c byli uczestnikami obozu szkoleniowo-kondycyjnego w Kiekrzu nad jeziorem Kierskim.
Obóz odbył się w Klubie Sportowym Navigare.
Opiekunami młodzieży byli nauczyciele: Anna Matuszak, Ewa Papych i Artur Kurczaba.

Uczniowie odbyli szkolenie ogólnorozwojowe i specjalistyczne oraz warsztaty tematyczne z policją i trenerem interpersonalnym Manuelą Michalak znaną z I edycji programu Big Brother.
Były wyścigi z pagajami, bieg patrolowy, survival, techniki samoobrony, żagle, warta nocna, profesjonalny trening musztry i nie tylko....
...Była integracja – muzyka, ognisko i dobra zabawa....
...Była przygoda!

"WY(KO)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY"


W październiku br. nasi uczniowie wzięli udział w konkursie "Wy(ko)miksuj się z dopalaczy".
Organizatorem konkursu „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy” był Minister Edukacji Narodowej, a do współpracy zaproszeni zostali Minister Zdrowia i Minister Spraw Wewnętrznych.
Tematyka konkursu wpisała się w nasz szkolny projekt realizowany w tym roku szkolnym w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki – "Szkoła wolna od dopalaczy".
Do MEN napłynęło ponad dwa tysiące prac.
Celem konkursu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania.br
Zadaniem konkursowym było narysowanie komiksu w formacie A4 w dowolnej technice, przedstawiającego negatywne skutki używania dopalaczy.
Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękuję za zaangażowanie i gratuluję talentu, a byli to Magdalena Chłopek z klasy IV a, Natalia Zmysłowska i Angelika Cieluch z klasy IV e, Ewelina Żukowska z klasy I b, Anna Jasiórska z klasy III a.

Prace w załączeniu.

WYNIKI VIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ


7 października 2015 roku odbył się pierwszy etap olimpiady logistycznej, w której wzięło udział 7126 uczniów z 294 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.
Awans do drugiego etapu przy tak licznej grupie uczestników to powód do dumy.
Naszą szkołę w drugim etapie reprezentować będą: Michał Kosnowicz (kl. IV), Joanna Uciechowska (kl. IV), Damian Ziętkiewicz (kl. IV), Michał Grajek (kl. III), Michał Łyczkowski (kl.III).
Etap okręgowy odbędzie się 1 grudnia 2015 roku.
Życzymy powodzenia !!!

ZAJĘCIA Z POLICJANTAMI


05 listopada 2015 roku odbyły się kolejne zajęcia z policjantami w ramach współpracy szkoły z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Klasy III c i IV e uczestniczyły w wykładzie pt. "Źródła i rodzaje dowodów w procesie karnym".
Zajęcia prowadzili policjanci z Zespołu Techników Kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim: mł.asp. Grzegorz Pałat i sierż. Bartłomiej Kubica.

SUKCES NASZYCH PIŁKARZY


Każdego roku w naszym powiecie rozgrywane są międzyszkolne zawody sportowe w piłce nożnej.
W tym sezonie nasza reprezentacja osiągnęła historyczny sukces zdobywając II miejsce spośród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego.
W pierwszej fazie grupowej nasza drużyna po bardzo dobrej grze pokonała pewnie i zdecydowanie 5:2 ZST, 3:0 IV LO i 3:1 ZST-E, zapewniając sobie awans z 1 miejsca do finału.
Mecz półfinałowy był bardzo zacięty od pierwszej do ostatniej minuty, a zwycięstwo zapewnił drużynie po fenomenalnej akcji indywidualnej i pięknym strzale pod poprzeczką kapitan Michał Łyczkowski.
Początek meczu finałowego należał do przeciwników z ZST-E, którzy objęli prowadzenie 3 do 1.
Jednak po raz kolejny nasi piłkarze pokazali charakter sportowy doprowadzając do remisu pod koniec meczu.
Losy finałowego meczu musiały rozstrzygnąć strzały karne, w których dopiero w piątej serii nasz zawodnik ”przestrzelił” a rywal trafił, zapewniając złoto dla swojej drużyny.
Dla całego zespołu piłkarzy ZSE należą się słowa pochwały za ambicję, zespołowość, wolę zwycięstwa i serce do walki.

SKŁAD „SREBNEJ DRUŻYNY EKONOMIKA 2015”
1. Michał Łyczkowski klasa IIITL/H
2. Michał Wiewiór klasa IIITL/H
3. Dominik Skrzypczak klasa IIA
4. Szymon Twardowski klasa ITL
5. Łukasz Ptak klasa IVE
6. Rafał Bochyński klasa IB
7. Dawid Kostera klasa IIITL/H
8. Daniel Grzyb klasa ITL
9. Eryk Nowicki klasa IIIB
10. Paweł Skrzypczak klasa IVB
11. Dawid Setecki klasa IIIB
12. Kasper Szewczyk klasa IA
13. Mikołaj Dutkowski klasa IIITL/H
14. Piotr Kania klasa IIITL/H

GRATULUJEMY SUKCESU SPORTOWEGO!

APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH, 02.11.2015 r.


TURNIEJ KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH


W ostatnim tygodniu października odbył się Turniej Klas Prawno-Policyjnych.
W zawodach mogły wziąć udział klasy IV prawno-policyjne.
Do Turnieju zostały zgłoszone drużyny – z każdej klasy po 14 osób.
W ramach Turnieju odbyły się: test wiedzy, Policyjny Tor Przeszkód, konkurs strzelecki oraz zawody z zakresu I pomocy.
Wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w zmaganiach, gratulujemy odwagi i wyników.

Wyniki Turnieju przedstawiają się następująco:
TEST WIEDZY – najlepszy wynik uzyskała Eliza Duczmal z klasy IV c
POLICYJNY TOR PRZESZKÓD – najlepsze czasy uzyskali – Daniel Kucharski oraz Paweł Skrzypczak z klasy IV b
ZAWODY STRZELECKIE – najlepszy wynik uzyskał Paweł Giernalczyk z klasy IV d
ZAWODY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY– najlepszy wynik uzyskała drużyna klasy IV e


Drużyny klasowe pracowały na wyniki łączne.
I miejsce w Turnieju Klas Prawno-Policyjnych zajęła reprezentacja klasy IV e.

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SPORCIE


W tym roku szkolnym Ekonomik uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkoła sportowych talentów” i w ramach tego projektu zorganizowano Szkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie, który odbył się 30 października 2015.
W konkursie uczestniczyło ponad 20 osób z całej szkoły, a tematyka obejmowała historie olimpiad, polskich medalistów i trenerów, lekkoatletykę, piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę koszykową, żużel.

Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, potrafili udzielić odpowiedzi m. in. na następujące pytania.
1.Która reprezentacja wygrała Mistrzostw Europy w piłce nożnej zorganizowane w Polsce i na Ukrainie?
2.Gdzie odbyła się ostatnia letnia olimpiada?
3.Na jakie olimpiadzie Władysław Kozakiewicz wykonał swój słynny „gest”?
Poziom konkursu był bardzo wysoki.
Wygrał Michał Łyczkowski (klasa III TL/H) z wynikiem 44 pkt., II miejsce zdobył Bartosz Jędras (klasa IVTL), a na 3 miejscu uplasował się Dawid Leśniak ( klasa IV TL).

Wszystkim uczestnikom konkursy gratulujemy osiągniętych wyników.

SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ


27 października 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Sportowy Okrągły Stół w ramach projektu "WF z klasą". Uczestniczyli w nim Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 - Jolanta Przybyłek, koordynatorki projektu - Violetta Stachurska i Marta Mielczarek, nauczyciele, wszyscy uczniowie szkoły oraz specjalnie na tę okazję zaproszeni goście z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Byli to: Jakub Brylewski i Miłosz Setecki z kl. IIc – wielokrotni medaliści Polski w zapasach oraz Artur Reszelewski z kl. II TLH - wielokrotny medalista w speedrowerze.
Uczniowie naszej szkoły na początku zaprezentowali się zgromadzonym gościom, opowiadając o specyfice swoich dyscyplin oraz odniesionych sukcesach. Następnie miały miejsce pokazy naszych zapaśników i konkretnych chwytów, co okazało się niezwykle emocjonującym punktem programu.
Nie zabrakło również ciekawych konkursów sprawnościowych przy udziale uczniów z SP 13, takich jak brzuszki czy pompki. Zwycięzcy otrzymali od zaproszonych gości pamiątkowe medale.
Dużym zainteresowaniem cieszył się rower speedrowerzysty Artura Reszelewskiego, przy którym uczniowie mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie.
Na końcu była możliwość uzyskania autografu od sportowców, a zaproszeni goście otrzymali w podziękowaniu zdrową przekąskę owocową- pomelo.
Spotkanie służyło promocji sportu oraz znanych sportowców uczęszczających do ZSE.
Za współpracę Zespołu Szkół Ekonomicznych ze Szkoła Podstawową Nr 13 odpowiedzialny był Tomasz Stempniewicz.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ODBIORU ZAPROSZEŃ


Odbiór zaproszeń od poniedziałku 19 października br. w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych (księgowość I piętro) w godzinach pracy szkoły ( 8.00-15.30)

ZJAZD ABSOLWENTÓW 24 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU


Droga Koleżanko/Kolego
Wyrażamy radość, że zdecydowałeś się spotkać w gronie przyjaciół szkolnych i fakt ten potwierdziłeś rezerwacją i wpłatą.
Bardzo zależy nam, aby ten dzień przebiegał spokojnie i sprawnie pod względem organizacyjnym, dlatego postanowiliśmy tą drogą przekazać kilka istotnych szczegółów porządkowych.
W dniu zjazdu szkoła będzie otwarta od godz. 8.00. Każdy uczestnik po przybyciu proszony jest o odbiór zaproszenia, jeśli nie zrobił tego wcześniej. Poszczególnym rocznikom zostaną wyznaczone pomieszczenia klasowe, w których będzie okazja na pierwsze spotkanie ze swoimi przyjaciółmi. Ze względu na ograniczoną liczbę pomieszczeń ilość roczników w danej klasie będzie uzależniona od zgłoszeń.
O godz. 11.20 wszyscy obecni zostaną zaproszeni na płytę nowego boiska, w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia, które będzie można kupić w późniejszych godzinach. Ok godz. 11.30 nastąpi przejście ulicami miasta do Konkatedry, gdzie zostanie odprawiona Msza Św. pod przewodnictwem JE Ks. Bp Edwarda Janiaka. Ok. godz. 13.20 przejście do Ostrowskiego Centrum Kultury, gdzie odbędzie się część oficjalna i artystyczna. W czasie Mszy Św. i części artystycznej, śpiewać będzie m. in. absolwentka naszej szkoły, solistka operowa Genowefa Żłobińska.
Ok. godz. 16.00 każdy we własnym zakresie przemieści się na ul. Waryńskiego do Spółdzielni Oświatowej, gdzie przy poczęstunku i muzyce będzie można kontynuować rozmowy w gronie koleżeńskim, do późnych godzin nocnych. Każdy uczestnik, który dokonał wpłaty otrzyma pamiątkę w postaci dwóch publikacji (historia szkoły + spis absolwentów) oraz niespodziankę.
Wyrażamy wdzięczność tym, którzy podjęli się opracowania dzieł upamiętniających historię szkoły. Prosimy wszystkich absolwentów, którzy posiadają unikalne zdjęcia lub inne materiały o przekazanie ich szkole . Będą one wykorzystane do opracowania materiałów na setną rocznicę szkoły.
Będzie problem z zaparkowaniem samochodu w pobliżu szkoły, dlatego ze względów praktycznych radzimy zaparkować auto w pobliżu OCK. Pojazd będzie nam potrzebny dopiero w drodze do szkoły na ul. Waryńskiego, tj. miejsca biesiadowania.
Spotkanie na terenie szkoły i w kościele będzie otwarte dla wszystkich chętnych bez względu na to, czy ktoś dokonał wpłaty czy nie.
Za zgłoszonego absolwenta uważamy tylko tego, który dokona wpłaty.
Zjazd finansowany jest tylko w części z wpłat uczestników, obniżyliśmy maksymalnie wysokość odpłatności, aby umożliwić uczestnictwo w miarę szerokiemu gronu absolwentów. Pozostała część kosztów pokryta jest przez sponsorów, którzy w nagrodę otrzymali prawo do zamieszczenia reklamy swojej firmy w wydanych publikacjach.
Cieszymy się razem z Państwem na spotkanie, warto przyjechać, aby zobaczyć dawne mury szkoły, pamiątkowe zdjęcia oraz podziwiać pozytywne zmiany jakie zaszły w infrastrukturze. Piękna sala gimnastyczna, boisko sportowe, zadbane obejście, z tego wszystkiego możemy być dumni i radośni. Rozwój materialny i duchowy szkoły jako żywej społeczności ciągle trwa. Podstawowe priorytety oparte na uniwersalnych wartościach przyjęte u zarania jej istnienia, nakreślone przez twórcę i patrona Pana Józefa Gniazdowskiego, pozostają niezmienione.
Zachęćmy Koleżanki i Kolegów jeszcze niezdecydowanych, aby zechcieli wrócić pamięcią razem z nami do tych pięknych i beztroskich czasów.
DO ZOBACZENIA
Dyrektor Szkoły Beata Matuszczak
Prezes Stowarzyszenia Henryk Sztukowski

EKONOMIK W SEJMIE8 października 2015 roku uczniowie naszej szkoły gościli w Sejmie.,br> Mieli okazję uczestniczyć w ostatnim posiedzeniu Sejmu obecnej kadencji, poznali zasady funkcjonowania parlamentu, zwiedzili sejmowe korytarze i pomieszczenia.
Punktem kulminacyjnym wycieczki były spotkania z posłami, m.in. Ryszardem Kaliszem, Andrzejem Derą, Janem Rostowskim oraz Markiem Biernackim.
Wizyta naszych uczniów w Sejmie była możliwa dzięki uprzejmości Posła na Sejm, absolwenta naszej szkoły Przemysława Krysztofiaka.
Młodzież z Ekonomika odbyła również długi spacer po Warszawie.
Organizatorem wyjazdu była Jolanta Musialska, a przewodnikiem wycieczki – Wojciech Burkietowicz.

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA